Fluorouracil, Capecitabine, Tegafur (bijwerkingen)

Fluoropyrimidines zijn een familie van chemotherapiemiddelen die op grote schaal worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Tussen 10-40% van de personen die met deze geneesmiddelen worden behandeld, ontwikkelen bijwerkingen en dit wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van bepaalde varianten in het DPYD-gen, dat rechtstreeks betrokken is bij het metabolisme van deze geneesmiddelen.

De familie van antineoplastische geneesmiddelen die bekend staan als fluoropyrimidines (o.a. fluorouracil, capecitabine en tegafur) bestaat uit chemotherapeutische middelen die op grote schaal worden gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker. Fluoropyrimidines behoren tot een familie van antineoplastische geneesmiddelen die antimetabolieten worden genoemd. De ernstigste neveneffecten die fluoropyrimidines kunnen veroorzaken, zijn onder meer neurotoxiciteit en onderdrukking van het beenmerg.

Fluorouracil, dat vaak 5FU wordt genoemd, wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals borstkanker, darmkanker, huidkanker, maagkanker, slokdarmkanker (keelkanker) en alvleesklierkanker. De meest voorkomende bijwerkingen van fluorouracil zijn: infecties, bloedingen, bloedarmoede, misselijkheid, diarree, verlies van eetlust, pijn in de mond, smaakstoornissen, vermoeidheid, tintelingen in handen en voeten, haaruitval, hartritmestoornissen. Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen van fluorouracil zijn: pijn in de ogen, gevoeligheid in de huid die pijn veroorzaakt, risico op stolsels (symptomen zijn pijn, roodheid en zwelling in de ledematen, ademhalingsmoeilijkheden en pijn op de borst), neurotoxiciteit, onderdrukking van het beenmerg.

Capecitabine wordt gebruikt als chemotherapie voor de behandeling van uitgezaaide kanker van de dikke darm of het rectum en uitgezaaide borstkanker. Het is een prodrug van fluoruracil, dat wil zeggen dat het in het organisme wordt omgezet in fluoruracil. De meest voorkomende bijwerkingen van de behandeling met capecitabine, met een incidentie van meer dan 30%, zijn: bloedarmoede, vermoeidheid, diarree, voet- en handsyndroom (palmar-plantar erythrodysesthesia of PPE, de symptomen zijn huiduitslag, zwelling, roodheid, pijn en/peeling van de huid op de handpalmen en de voetzolen. Het is meestal mild en begint 2 weken na het begin van de behandeling. Het kan een verlaging van de dosis van het geneesmiddel nodig maken), misselijkheid en braken, dermatitis, verhoging van leverenzymen, verhoging van bilirubine. Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen (incidentie tussen 10-29%) zijn: geringe eetlust, buikpijn, infecties, bloedingen, constipatie, koorts, dyspneu, pijn op de borst, slapeloosheid, bloedstolsels, overmatige slaperigheid, verwardheid, toevallen, verlies van evenwicht, veranderingen aan de nagels, donker worden van de huid, neurotoxiciteit, beenmergsuppressie.

Tegafur wordt gebruikt voor de behandeling van kanker van de dikke darm en het rectum, evenals maag-, borst- en pancreaskanker. Het is een prodrug van fluoruracil, dat wil zeggen dat het in het organisme wordt omgezet in fluoruracil. De meest voorkomende bijwerkingen van tegafur zijn: infectiegevaar, bloedingen, bloedarmoede, misselijkheid, diarree, buikpijn, gebrek aan eetlust, pijn in de mond, vermoeidheid, veranderingen in de lever. Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn: haaruitval, huidveranderingen, smaakveranderingen, tranende ogen, risico op bloedstolsels, pijn op de borst, hartritmestoornissen, neurotoxiciteit.

BRANDNAMEN

  • Fluorouracil: Efudex®, Adrucil®, CaracTM®, Fluoroplex®
  • Capecitabine: Xeloda®
  • Tegafur: Utefos®, UFT®

Geanalyseerde genen

DPYD

Bibliografie

Dean L. Fluorouracil Therapy and DPYD Genotype, Medical Genetics Summaries. 2012

Dean L. Capecitabine Therapy and DPYD Genotype, Medical Genetics Summaries. 2012

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen