Iloperidone (Dosering)

Iloperidon is een atypisch antipsychoticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie. Er is een verband gelegd tussen de werkzaamheid van dit geneesmiddel en de farmacogenetica, die de uiteindelijke plasmaconcentratie van de metaboliet kan bepalen.

Iloperidon is een atypisch antipsychoticum van de tweede generatie dat wordt gebruikt om de symptomen van schizofrenie te behandelen.

ACTIEMECHANISME

Het werkingsmechanisme van iloperidon is nog onbekend. Aangenomen wordt dat de werkzaamheid van iloperidon wordt gemedieerd door een combinatie van het antagonisme van dopamine type 2-receptoren en serotonine type 2-receptoren.

ACTIVITEITEN

wordt afgeraden iloperidon voor te schrijven aan patiënten met leverinsufficiëntie

Bij oudere patiënten met een psychose gerelateerd aan dementie bestaat er een verhoogd risico op sterfte tijdens de behandeling met iloperidon.

Iloperidon verlengt het cardiale QT-interval, vermijd toediening van iloperidon met andere stoffen die het QT-interval verlengen: klasse IA antiaritmica (zoals kinidine, procainamide) of antiaritmica klasse III (zoals amiodaron, sotalol), antiaritmische stoffen, antipsychotica (zoals ziprasidon, chloorpromazine, thioridazine), antibiotica (zoals gatifloxacine, moxifloxacine) of een andere stof die het QTc-interval verlengt (zoals pentamidine, levomethadylacetaat, methadon).

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartritmestoornissen en aangeboren lang QT-syndroom. Uiterste voorzichtigheid is geboden in omstandigheden die het risico op torsade de pointes verhogen, zoals bradycardie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, aangeboren verlenging van het QT-interval, recent acuut myocardinfarct, gedecompenseerd hartfalen.

Bij patiënten met hyperglykemie en diabetes mellitus moet een regelmatige controle worden uitgevoerd. Deze regelmatige controle moet worden uitgebreid tot patiënten met risicofactoren voor diabetes mellitus zoals obesitas, familieanamnese (controle van de nuchtere glucose moet worden uitgevoerd aan het begin van de behandeling met iloperidon en periodiek tijdens de duur van de behandeling).

Uiterste voorzichtigheid bij patiënten met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of bij aandoeningen die de epileptische drempel kunnen verlagen (dementie van het type Alzheimer).

Iloperidon kan het beoordelingsvermogen, het denken en de motoriek beïnvloeden. Bij patiënten met een zelfmoordrisico moet tijdens de behandeling nauwlettend toezicht worden gehouden.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Plasmaconcentraties van iloperidon kunnen worden verhoogd door: krachtige remmers van CYP3A4 (bijv. ketoconazol, itraconazol), krachtige remmers van CYP2D6 (bijv. paroxetine, fluoxetine).

BIJWERKINGEN

Palpitaties; verlenging van het cardiale QT-interval; conjunctivitis (inclusief allergische); gewichtsverlies; myalgie, spierspasmen; rusteloosheid, agressiviteit, delirium; urine-incontinentie; erectiestoornis.

BRANDNAAM

  • Fanapt®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Brennan MD. Pharmacogenetics of second-generation antipsychotics. Pharmacogenomics, 2014; 15(6):869–84.

PharmGKB Annotation of FDA Label for iloperidone and CYP2D6.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen