Imipramine (Dosering)

Imipramine is een tricyclisch antidepressivum dat voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornis en nachtelijke enuresis bij kinderen. De werkzaamheid en verdraagbaarheid worden geassocieerd met de metabolische activiteit van de CYP2D6 en CYP2C19 cytochromen, dus kennis van het genetische profiel kan helpen bij een optimale dosisaanpassing.

Imipramine behoort tot de familie van tricyclische antidepressiva van de derde generatie en wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige depressie en nachtelijke enuresis bij kinderen ouder dan 6 jaar. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van andere aandoeningen zoals agorafobie, anorexia nervosa, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, chronische pijn of paniekstoornis.

WERKINGSMECHANISME

Imaprime is een tricyclisch antidepressivum dat sinds de jaren 1960 in de psychiatrie wordt gebruikt. Het werkingsmechanisme is niet helemaal duidelijk, maar er wordt verondersteld dat het de heropname van serotonine/noradrenaline bij zenuwuiteinden remt, waardoor de biologische beschikbaarheid van deze neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel toeneemt. Het werkingsmechanisme van het geneesmiddel bij het bedplassen bij kinderen staat vermoedelijk los van het antidepressieve effect.

CONTRA-INDICATIES

Imipramine is gecontra-indiceerd bij patiënten die eerder overgevoeligheid voor dit geneesmiddel of voor andere dibenzazepinen hebben vertoond. Het mag niet worden gebruikt bij herstellende patiënten die een acuut myocardinfarct hebben gehad of patiënten met hartgeleidingsproblemen.

Het is belangrijk op te merken dat aanzienlijke bijwerkingen kunnen optreden in combinatie met andere geneesmiddelen, zoals andere antidepressiva, opioïden, alcohol of kruidengeneesmiddelen. Het is belangrijk om je arts te raadplegen als je andere geneesmiddelen of supplementen gebruikt.

Imipramine moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten ouder dan 65 jaar vanwege de anticholinerge en sederende effecten, vooral bij patiënten met cognitieve stoornissen, risico op syncope, dementie of problemen met de urinewegen. Daarnaast wordt nauwlettend toezicht geadviseerd bij mensen met cardiovasculaire aandoeningen of een voorgeschiedenis van hartaandoeningen, diabetici, beroerte, glaucoom of nierfalen.

BIJWERKINGEN

Imipramine kan bijwerkingen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met andere tricyclische antidepressiva, waarvan de meeste mild en voorbijgaand zijn en gewoonlijk verdwijnen bij voortzetting van de behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen zijn onder andere gewichtstoename, rusteloosheid, slaapstoornissen, verwardheid, tremor, wazig zien, tachycardie, hypotensie, constipatie of overmatig zweten. Daarnaast kunnen, hoewel minder vaak, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, hartritmestoornissen, misselijkheid of braken en problemen met urineren voorkomen.

HANDELSNAMEN

  • Tofranil®

Geanalyseerde genen

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografie

Dean L. Imipramine Therapy and CYP2D6 and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries. National Center for Biotechnology Information (US). March 23, 2017.

Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Tricyclic Antidepressants. Clin Pharmacol Ther, 2013; 93(5):402–8.

Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul;102(1):37-44.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen