Irinotecan (Bijwerkingen)

Irinotecan is een antineoplastisch middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals darm-, long- en alvleesklierkanker. Een van de bijwerkingen van de behandeling is neutropenie, die in verband kan worden gebracht met de aanwezigheid van allelen in het UGT1A1-gen, dat betrokken is bij het metabolisme.

Semi-synthetische antineoplastica afgeleid van camptothecine alkaloïde, specifieke inhibitor van topoisomerase I DNA. Het induceert laesies in enkelvoudige strengen die de DNA-replicatie blokkeren en verantwoordelijk zijn voor de cytotoxiciteit.

CONTRAINDICATIES:

Hypersensitiviteit.

Chronische ontstekingsziekte en/of darmobstructie. Zwangerschap en borstvoeding. Leverinsufficiëntie (bilirubine > 3 maal de bovengrens van normaal), ernstige beenmerginsufficiëntie, patiënten met een WHO algemene toestand ≥ 2 en gelijktijdig gebruik met sint-janskruid.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Renale insufficiëntie en leverinsufficiëntie. Ouderen en astma.

Risico op late diarree (verhoogd bij patiënten met abdominale/bekkenbestraling, hyperleukocytose op de basislijn of WHO algehele status ≥ 2 en bij vrouwen), acuut cholinerge syndroom (atropinesulfaatprofylaxe), patiënten met verminderde uridyndifosfaatglucosyltransferaseactiviteit (verhoogd risico op hematologische toxiciteit).

Profylactische behandeling met anti-emetica, wekelijkse hematologische controle, anticonceptieve maatregelen (tijdens en ten minste 3 maanden na de behandeling) worden aanbevolen.

Gelijktijdig gebruik van sterke remmers (ketoconazol) of inducers (rifampicine, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne of sint-janskruid) vermijden.

Niet aanbevolen voor kinderen.

BIJWERKINGEN:

Diarree (dosisbeperkende toxiciteit), misselijkheid, braken.

Neutropenie (toxisch effect dosisbeperkend), anemie, trombocytopenie. Acuut cholinerge syndroom, alopecia, spiercontractie, krampen en paresthesie

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES:

Irinotecan kan het neuromusculaire blokkerende effect van suxamethonium verlengen en de neuromusculaire blokkade van niet-depolariserende myorelaxantia antagoneren.

Vermijd gelijktijdig gebruik met CYP3A4-remmers (ketoconazol) of -inductoren (carbamazepine, fenobarbital, febitoïne, rifampicine).

Janskruid kan de irinotecan-spiegel verlagen, daarom moet het worden vermeden.

BRANDNAAM:

  • Campto®
  • Irinotecan ®

Geanalyseerde genen

UGT1A1

Bibliografie

Atasilp C, Biswas M, Jinda P, et al.Association of UGT1A1*6, UGT1A1*28, or ABCC2 c.3972C>T genetic polymorphisms with irinotecan-induced toxicity in Asian cancer patients: Meta-analysis. Clin Transl Sci. 2022 Jul;15(7):1613-1633.

Cui C, Shu C, Cao D, et al.UGT1A1*6, UGT1A7*3 en UGT1A9*1b polymorfismen zijn voorspellende markers voor ernstige toxiciteit bij patiënten met gemetastaseerde gastro-intestinale kanker behandeld met irinotecan-gebaseerde regimes. Oncol Lett. 2016 Nov;12(5):4231-4237.

Hulshof EC, Deenen MJ, Nijenhuis M, et al . Dutch pharmacogenetics working group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between UGT1A1 and irinotecan. Eur J Hum Genet. 2023 Sep;31(9):982-987.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen