Lansoprazol (Dosering)

Lansoprazol is een protonpompremmer die de zuurproductie in het maagsap vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van pathologieën zoals darm- en maagzweren, reflux of Helicobacter pylori. Het wordt gemetaboliseerd door CYP2C19, dus analyse van de aanwezigheid van bepaalde genetische varianten kan helpen bij de keuze van de meest geschikte therapeutische dosis.

Lansoprazol is een medicijn dat behoort tot de familie van de zogenaamde PPI's ("protonpompremmers") en wordt gebruikt bij maaginfecties, zoals die welke worden veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylory.

Het werkingsmechanisme is het remmen van de zuursecretie in de maag door binding aan de protonpomp in de maagpariëtale cel, waardoor het transport van H+ naar het maaglumen wordt geremd.

Wanneer lansoprazol wordt voorgeschreven, moet uiterst voorzichtig te werk worden gegaan als het vermoeden bestaat dat de patiënt maligne maagtumoren heeft en het wordt aanbevolen deze medicatie uit te sluiten in het geval van dergelijke tumoren.

Inname van lansoprazol heeft bepaalde bijwerkingen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree, maagpijn, constipatie, braken, winderigheid, droge mond of keel, verhoogde leverenzymen, urticaria, pruritus, huiduitslag, vermoeidheid en goedaardige maagpoliepen.

Daarnaast zijn er wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Vermijd associatie met ketoconazol en itraconazol.

Lansoprazol verlaagt de plasmaconcentratie van theofylline, voorzichtigheid is geboden.

Fluvoxamine verhoogt de plasmaconcentratie van lansoprazol, dosisverlaging wordt aanbevolen. Lansoprazol veroorzaakt een verlaagde plasmaconcentratie door rifampicine en H. perforatum.

Dosering van maagzuurremmers en sucralfaat wordt aanbevolen na inname van lansoprazol.

BRANDNAMEN

  • Estomil ®
  • Lansoprazol ®
  • Lanzol ®
  • Monolitum ®
  • Opiren ®
  • Pro Ulco ®
  • Protoner ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen