Lovastatine (Dosering)

Lovastatine, een HMG-CoA reductaseremmer, verlaagt het cholesterolgehalte door de synthese ervan in de lever te blokkeren. Het metabolisme, voornamelijk gereguleerd door CYP3A4 enzymen en het transporteiwit SLCO1B1, kan variëren tussen individuen als reactie op bepaalde genetische veranderingen. Spiermyopathie is een van de belangrijkste bijwerkingen van statinetherapie en er zijn genomische varianten beschreven die de aanleg hiervoor verhogen.

Statines zijn geneesmiddelen die werken als remmers van het enzym hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase, dat een cruciale rol speelt in de cholesterolsynthese. Deze geneesmiddelen hebben een breed scala aan gunstige effecten, waaronder ontstekingsremmende, antioxiderende, groeiremmende en immunomodulerende eigenschappen. Ze helpen ook de stabiliteit van arteriële plaques te behouden en voorkomen het samenklonteren van bloedplaatjes.

Lovastatine, een stof afkomstig van de schimmel Aspergillus terreus, was een van de eerste statines die ontwikkeld werden. Dit geneesmiddel verlaagt het LDL-cholesterolgehalte aanzienlijk en verhoogt het HDL-cholesterolgehalte bij de meeste patiënten die niet reageren op dieet- en leefstijlmaatregelen. Het wordt momenteel onderzocht voor gebruik bij de behandeling en preventie van sommige vormen van kanker.

WERKINGSMECHANISME

Statines zijn remmers van 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA) reductase, een sleutelenzym in de biosynthese van cholesterol. Als gevolg hiervan worden SREBP(sterol regulatory elements-binding proteins) geactiveerd, waardoor het aantal cellulaire LDL-receptoren toeneemt en het circulerend cholesterolgehalte daalt.

CONTRA-INDICATIES

Lovastatine is gecontra-indiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor dit geneesmiddel of voor één van de hulpstoffen. Verder mag het niet worden voorgeschreven aan mensen met leverproblemen, zwangerschap of in combinatie met krachtige CYP3A4-remmers (onder andere itraconazol, ketoconazol, erytromycine, ritornavir, carbamazepine, rifampicine, miconazol en diclofenac).

Daarnaast moet het met voorzichtigheid worden gebruikt bij oudere patiënten (>70 jaar), mensen met een familiaire of persoonlijke voorgeschiedenis van erfelijke spieraandoeningen, voorgeschiedenis van statine-geïnduceerde spiertoxiciteit, ongecontroleerde hypothyreoïdie of alcoholisme.

BIJWERKINGEN

Lovastatine wordt over het algemeen goed verdragen, met bijwerkingen die meestal mild en van voorbijgaande aard zijn. Zoals alle geneesmiddelen kan het echter veel voorkomende bijwerkingen veroorzaken zoals constipatie en dyspepsie, en minder vaak voorkomende bijwerkingen zoals wazig zien, buikpijn, diarree, winderigheid of geelzucht. Myopathie is een andere veel voorkomende bijwerking, bestaande uit spierpijn, zwakte en verhoogde spierenzymen. De identificatie van deze door statine veroorzaakte myopathie is niet eenvoudig en verdwijnt na het stoppen met het geneesmiddel.

HANDELSNAMEN

Geneesmiddelen die lovastatine als actief ingrediënt bevatten zijn onder andere:

  • Advicor®
  • Aterkey®
  • Altoprev®
  • Artein®
  • Closterol®
  • Colesvir®
  • Mevacor®
  • Rodatine®
  • Sivlor®

Geanalyseerde genen

SLCO1B1

Bibliografie

Tuteja S, Rader DJ. SLCO1B1 and Statin Therapy. Circ Genom Precis Med. 2018 Sep;11(9):e002320.

Cooper-DeHoff RM. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022 May;111(5):1007-1021.

Duong H, Bajaj T. Lovastatin. 2023 Mar 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 31082038.

Lu B, Sun L, Seraydarian M et al. Effect of SLCO1B1 T521C on Statin-Related Myotoxicity With Use of Lovastatin and Atorvastatin. Clin Pharmacol Ther. 2021 Sep;110(3):733-740.

Sizar O, Khare S, Patel P, et al. Statin Medications. 2024 Feb 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 28613690.

Tornio A, Vakkilainen J, Neuvonen M et al. SLCO1B1 polymorphism markedly affects the pharmacokinetics of lovastatin acid. Pharmacogenet Genomics. 2015 Aug;25(8):382-7.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen