Metoprolol (Dosering)

Metoprolol is een bètablokker die wordt gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatziekten zoals hypertensie of een acuut myocardinfarct. Bij sommige patiënten kan het effect van deze geneesmiddelen echter onvoldoende zijn door de aanwezigheid van genetische varianten in genen die betrokken zijn bij hun metabolisering.

Metoprolol is een cardioselectieve β-blokker die inwerkt op β1-adrenerge receptoren van het hart. Het heeft geen membraanstabiliserende werking noch een intrinsieke sympathomimetische activiteit.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit

Metaprolol is gecontra-indiceerd bij patiënten met 2e en 3e graads atrioventriculaire blokkade, gedecompenseerde patiënten met hartfalen (longoedeem, hypoperfusie of hypotensie), patiënten met continue of intermitterende inotrope behandeling die werkt door antagonisme met ß-adrenerge receptoren; sinusbradycardie; sick sinus syndrome, cardiogene shock, ernstige perifere arteriële aandoening, myocardinfarct met hartfrequentie <45 ppm, een hartfrequentie PQ> 0.24 seconden of systolische druk <100 mm Hg.

CANUTIES

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, astma, hartfalen, feochromocytoom (waarbij metoprolol samen met een alfablokker moet worden toegediend).

Het kan de symptomen van perifere arteriële circulatiestoornissen verergeren en in zeldzame gevallen reeds bestaande atrioventriculaire geleidingsstoornissen van matige graad verergeren. Bij verergering van de bradycardie dient u lagere doses metoprolol toe te dienen of de behandeling geleidelijk te onderbreken.

Risico op coronaire voorvallen tijdens het stoppen met β-blokkers, dus hartbewaking is vereist.

BIJWERKINGEN

Bradycardie, posturale hypotensie, koude handen en voeten, hartkloppingen, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn, diarree, constipatie en dyspneu bij inspanning.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

In combinatie met clonidine dient, indien het noodzakelijk is de behandeling te staken, eerst de β-blokker enkele dagen van tevoren te worden onderbroken.

Metoprolol versterkt het negatieve inotrope en het negatieve dromotrope effect van kinidine en amiodaron.

Cardiopressor-effect neemt toe bij inhalatieanesthetica.

De plasmaconcentratie van metoprolol daalt door gelijktijdige behandeling met rifampicine.

De plasmaconcentratie van metoprolol kan worden verhoogd door gelijktijdige behandeling met cimetidine.

De werking van metoprolol wordt verminderd door indomethacine.

Metoprolol wijzigt de glucoseconcentratie bij diabetici die met hypoglykemische middelen worden behandeld.

Metoprolol verhoogt de toxiciteit van lidocaïne.

BRANDNAMEN

  • Beloken ®
  • Lopresor ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen