Olanzapine (Werking)

Olanzapine is een atypisch antipsychoticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie, depressieve episodes en bipolaire stoornis. De aanwezigheid van polymorfismen in het dopaminereceptorgen (DRD3) kan de activiteit van olanzapine, en dus de werkzaamheid ervan, beïnvloeden.

Olanzapine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die atypische antipsychotica worden genoemd, die structureel vergelijkbaar zijn met clozapine en hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Olanzapine bindt aan alfa-1-, dopaminerge, histamische H1-, muscarine- en serotoninerge (type 5-HT2) receptoren. In vergelijking met de typische antipsychotica heeft olanzapine minder cardiovasculaire effecten en induceert het minder hyperprolactinemie en extrapyramidale reacties. Klinisch gezien is olanzapine effectief bij de behandeling van de symptomen van schizofrenie en wordt het ook gebruikt bij de behandeling van acute manie bij bipolaire stoornis, en bij de vermindering van agitatie en andere psychotische symptomen bij dementie.

Olanzapine is een atypisch neurolepticum met effecten die vergelijkbaar zijn met die van andere neuroleptica en wordt gebruikt voor de behandeling van zowel negatieve als positieve symptomen van schizofrenie, en is ook effectief bij persisterende positieve symptomen. Het wordt ook gebruikt om een terugval van de bipolaire stoornis te voorkomen wanneer de manische episode op Olanzapine heeft gereageerd.

Olanzapine wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van schizofrenie (een psychische aandoening die gestoord of ongewoon denken, verlies van interesse in het leven, en sterke of ongepaste emoties veroorzaakt) bij volwassenen en tieners van 13 jaar en ouder. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis; een ziekte die episoden van depressie, episoden van manie, en andere abnormale stemmingen veroorzaakt) bij volwassenen en tieners van 13 jaar en ouder. Olanzapine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die atypische antipsychotica worden genoemd. Het werkt door de activiteit van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen te veranderen.

Als u alle stoffen wilt kennen die wij in onze DNA-test analyseren, raadpleeg dan de rubriek farmacologische verenigbaarheid of farmacogenetica section.

BRANDNAMEN

 • Zyprexa®
 • Zydis®


Symptomen

De extrapiramidale bijwerkingen zijn minder intens dan die van de klassieke antipsychotica, met sedatie aan het begin van de behandeling maar een grotere incidentie van metabolische effecten.

Olanzapine kan bijwerkingen veroorzaken:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • akathisia (rusteloosheid)
 • ongewoon gedrag
 • depressie
 • moeilijkheden om in slaap te vallen of in slaap te blijven
 • zwakte
 • moeilijk lopen
 • constipatie
 • urine-retentie
 • gewichtstoename
 • droge mond
 • pijn in armen, benen, rug of gewrichten
 • borstvergroting of afscheiding
 • te late of gemiste menstruatie
 • verminderde seksuele vermogens
 • aanvallen
 • veranderingen in het gezichtsvermogen
 • zwelling van armen, handen, voeten, enkels of onderbenen
 • beginnende of zich laat ontwikkelende dyskinesieën (ongewone bewegingen van uw gezicht of lichaam die u niet kunt beheersen)
 • keelpijn, koorts, rillingen en andere tekenen van infectie
 • zeer stijve spieren
 • overmatig zweten
 • tachycardie (snelle of onregelmatige hartslag)
 • uitslag
 • bloeduitstorting
 • moeilijkheden met ademhalen of slikken
 • Parkinson-achtige verschijnselen
 • hyperorexia (abnormaal verhoogde eetlust)
 • hyperprolactinemie (hoger dan normale bloedspiegels van het hormoon prolactine; kan worden teruggedraaid door de behandeling te staken; kan gynaecomastie, galactorroe veroorzaken)
 • hyperglykemie
 • orthostatische hypotensie (daling van de bloeddruk bij opstaan)
 • cardiomyopathie
 • verhoogde leverenzymen
 • fotosensitiviteit
 • leucopenie

Geanalyseerde genen

DRD3

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen