Omeprazol (Werking)

Omeprazol is een geneesmiddel voor de behandeling van dyspepsie, maagzweer en gastro-oesofageale refluxziekte. Het behoort tot de groep van protonpompremmers die zuuronttrekking van maagslijmvliescellen veroorzaken. De aanwezigheid van bepaalde polymorfismen in het CYP2C19-gen, dat betrokken is bij het metabolisme, kan aanzienlijke variaties veroorzaken in de werkzaamheid van deze behandeling.

Omeprazol is een remmer van de protonpomp (PPI). Het behoort tot een groep van verbindingen die het enzym adenosinetrifosfatase H+/K+ (protonpomp) remmen, dat de laatste gemeenschappelijke route is van de zuurproductie door maagpariëtale cellen. Deze verbindingen zijn de krachtigste remmers van de zuursecretie.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor omeprazol (of voor andere protonpompremmers zoals lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol).

CANUTIES:

Hyperplasie van de pariëtale cellen is waargenomen tijdens het gebruik van omeprazol, ook fundicale klierpoliepen en hyperplasie van de enterochromaffine-achtige cellen als gevolg van zure onderdrukking en hypergastrinemie zijn in sommige gevallen verschenen.

Een verhoogd risico op het ontwikkelen van gastro-enteritis of longontsteking, opgelopen in de gemeenschap als gevolg van hypochlorhydrie, is beschreven.

Het stoppen met omeprazol moet langzaam gebeuren (binnen een maand) om te voorkomen dat de zuursecretie weer op gang komt, waardoor de symptomen zouden kunnen terugkeren.

Bij hoge doses en bij langdurige behandeling neemt het risico op fracturen van de heup, pols en wervelkolom toe, vooral bij ouderen of bij aanwezigheid van andere risicofactoren. Het is belangrijk om de inname van calcium en vitamine D tijdens de behandeling te verzekeren indien er een risico op osteoporose bestaat.

Er bestaat een risico op subacute cutane lupus erythematosus (SCLE) indien letsels optreden, met name op aan de zon blootgestelde delen van de huid, die gepaard gaan met gewrichtspijn. Onderbreek in deze gevallen de behandeling met omeprazol.

BIJWERKINGEN

Hoofdpijn, diarree, constipatie, buikpijn, misselijkheid/overgeven en winderigheid.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Omeprazol vermindert de absorptie van: ketoconazol, itraconazol, posaconazol en erlotinib (vermijd gelijktijdigheid met posaconazol en erlotinib).

Omeprazol verhoogt de systemische blootstelling van werkzame stoffen die door CYP2C19 worden gemetaboliseerd.

Gelijktijdige toediening van omeprazol en clopidogrel wordt niet aanbevolen omdat de omzetting van clopidogrel in zijn actieve metaboliet wordt verminderd, waardoor de antistollingseffectiviteit afneemt. Bij patiënten die met clopidogrel worden behandeld en een behandeling met anticoagulantia nodig hebben, wordt aanbevolen om omeprazol te vervangen door andere geneesmiddelen met een lager profiel van interacties (bijvoorbeeld pantoprazol of lansoprazol).

Het kan ook leiden tot een lagere stijging van de plasmaspiegels van andere geneesmiddelen die door het CYP-systeem worden gemetaboliseerd, waarvan diazepam, warfarine, fenytoïne en carbamazepine de belangrijkste zijn.

Omeprazol verhoogt de serumconcentratie van tacrolimus (controleer de concentratie en de nierfunctie, pas zo nodig de tacrolimusdosis aan), methotrexaat (staak tijdelijk de behandeling met omeprazol) en saquinavir.

Omeprazol interfereert met tests op neuro-endocriene tumoren (staak de behandeling 5 dagen voor de tests).

De combinatie van omeprazol met clopidogrel of atazanavir wordt niet aanbevolen (indien nodig, de dosis atazanavir controleren en verhogen tot 400 mg + 100 mg ritonavir).

BRANDNAMEN

 • Arapride ®
 • Audazol ®
 • Aulcer ®
 • Belmazol ®
 • Ceprandal ®
 • Dolintol ®
 • Emeproton ®
 • Gastrimut ®
 • Losec ®
 • Miol ®
 • Norpramin ®
 • Novek
 • Nuclosina ®
 • Omapren ®
 • Ompranyt ®
 • Parizac ®
 • Pepticum ®
 • Prysma ®
 • Ulceral ®
 • Ulcesep ®
 • Zimor ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Dean L. Omeprazole Therapy and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries, 2012.

Tang H-L, Li Y, Hu Y-F, Xie H-G, Zhai S-D. Effects of CYP2C19 loss-of-function variants on the eradication of H. pylori infection in patients treated with proton pump inhibitor-based triple therapy regimens: a meta-analysis of randomized clinical trials. Heimesaat MM, editor. PLoS One, 2013; 8(4):e62162

Shi S, Klotz U. Proton pump inhibitors: an update of their clinical use and pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol, 2008; 64(10):935–51.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen