Pimozide (Dosering)

Pimozide is een antipsychoticum van de klasse difenylbutylpiperidine. Het blokkeert selectief centrale dopaminerge receptoren en wordt voornamelijk gebruikt bij psychotische stoornissen, gedragsstoornissen en agitatie. Het wordt gemetaboliseerd via het cytochroom CYP2D6, dus kennis van het genotypische profiel van dit gen zou kunnen helpen om de therapeutische dosis van dit geneesmiddel beter aan te passen.

Pimozide is een antipsychoticum van de eerste generatie met een haloperidolachtig profiel. Het blokkeert selectief dopaminerge centrale receptoren, waardoor het neuroleptische eigenschappen bezit.

Het wordt vooral gebruikt bij psychotische symptomen, gedragsstoornissen en agitatie.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit.

CNS-depressie, comateuze toestand, depressieve stoornis en Parkinson.

Aangeboren of verworven QT-verlenging, voorgeschiedenis van hartritmestoornissen of ""Torsades de pointes"" (eerder ECG). Hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, klinisch significante bradycardie.

Hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, klinisch significante bradycardie.

Er is beperkte ervaring met kinderen jonger dan 3 jaar.

CANUTIES

Hepatisch falen, hart- en vaatziekten, aanvalsgeschiedenis of aandoeningen die de drempel verlagen.

Voorzichtigheid is geboden in situaties die verhoging van de centrale lichaamstemperatuur in de hand werken omdat pimozide de regulatie ervan wijzigt (intensieve inspanning, extreme hitte, gelijktijdigheid met anticholinergica, risico van dehydratie).

Voor aanvang van de behandeling een ECG maken en dit regelmatig herhalen; indien er repolarisatieveranderingen of aritmieën optreden, is het aanbevolen de dosering te verlagen en de behandeling te controleren.

Suspensie van de behandeling indien: QTc> 500 msec, tardieve dyskinesie of NMS (bewaken). De behandeling moet geleidelijk worden gestaakt omdat er een risico bestaat op misselijkheid, braken, voorbijgaande dyskinesie en slapeloosheid. Extrapyramidale symptomen kunnen optreden. Weinig of geen activiteit bij agitatie, opwinding en ernstige angst.

BIJWERKINGEN

Veel voorkomende bijwerkingen die optreden bij de inname van pimozide: slaperigheid en sedatie.

Anorexia, slapeloosheid, duizeligheid, hoofdpijn, lethargie, wazig zien, constipatie, droge mond, braken, hyperhidrosis, talgklierhyperactiviteit, nocturie, polyurie, erectiestoornissen, prostratie, depressie, agitatie, rusteloosheid, extrapiramidale stoornis, speekselhypersecretie en spierstijfheid.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdigheid met: QT-interval verlengers zoals klasse IA en III antiaritmica, amitriptyline, maprotiline, fenothiazines, sertindol, terfenadine, astemizol, cisapride, bepridil, halofantrine, sparfloxacine, CYP3A4-remmers (zoals azol-antischimmelmiddelen, proteaseremmers, macroliden, nefazodon) en CYP2D6-remmers (kinidine, SSRI's, zoals sertraline, fluoxetine, paroxetine, citalopram en escitalopram).

Geen gebruik in combinatie met geneesmiddelen die verstoringen van de elektrolyten veroorzaken, diuretica (in het bijzonder hypokaliëtica) en grapefruitsap.

Ook kan pimozide de antiparkinsonwerking van levodopa verzwakken.

BRANDNAAM

  • Orap ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Preskorn SH. Changes in the product label for pimozide illustrate both the promises and the challenges of personalized medicine. J Clin Psychiatry, 2012;73(9):1191–3.

Zhou S-F. Polymorphism of Human Cytochrome P450 2D6 and Its Clinical Significance. Clin Pharmacokinet, 2009; 48(11):689–723.

Rogers HL, Bhattaram A, Zineh I, Gobburu J, Mathis M, Laughren TP, et al. CYP2D6 Genotype Information to Guide Pimozide Treatment in Adult and Pediatric Patients. J Clin Psychiatry, 2012; 73(9):1187–90.

Samer C.F., Ing Lorenzini, K, Rollason V, Daali, Y and Desmeules, J. A. Applications of CYP450 Testing in the Clinical Setting. Mol Diagn Ther, 2013, 17:165–184.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen