Quetiapine (Dosering)

Quetiapine is een atypisch antipsychotisch geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis en depressieve stoornis. Verscheidene klinische onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen de farmacokinetiek van quetiapine en genetische polymorfismen in het cytochroom CYP3A4, dat rechtstreeks betrokken is bij het metabolisme ervan.

Quetiapine is een atypisch antipsychoticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en manische en depressieve episoden van bipolaire stoornis.

ACTIEMECHANISME

Quetiapine heeft een wisselwerking met een breed scala van neurotransmitterreceptoren. Het heeft affiniteit met cerebrale serotonine- (5-HT2) en D1/D2-dopaminereceptoren, alsook met alfa-1-adrenerge en histaminerge, alfa-2-adrenerge en 5HT1A-serotoninereceptoren.

Quetiapine heeft een vergelijkbare werkzaamheid als andere neuroleptica bij positieve psychotische symptomen; het is ook effectief bij persisterende positieve symptomen (hoewel er geen vergelijkende gegevens met clozapine zijn).

Extrapyramidale bijwerkingen zijn minder intens dan die van klassieke antipsychotica, maar er is een hogere incidentie van metabolische effecten.

BijWERKINGEN

Somnolentie, duizeligheid, asthenie, orthostatische hypotensie en syncope (vooral bij aanvang van de therapie). Maagdarmklachten, constipatie, droge mond, verhoogde leverenzymen, hyperglykemie, gewichtstoename, toevallen, neuroleptisch maligne syndroom, lichte daling van totaal T4 en vrij T4, extrapiramidale symptomen, vroege of late dyskinesie, akathisia.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor quetiapine. Vermijd gelijktijdigheid met cytochroom P450 3A4-remmers (zoals HIV-proteaseremmers, azol-antischimmelmiddelen, erytromycine, claritromycine en nefazodon).

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Voorzichtig bij gebruik in combinatie met andere centraal werkende geneesmiddelen en alcohol.

Remmers van cytochroom P450 3A4 (ketoconazol, itraconazol, erytromycine, claritromycine, grapefruitsap, antiretrovirale proteaseremmers, nefazon, enz.) kunnen de quetiapinespiegel verhogen: vermijd gelijktijdig gebruik.

Phenytoïne, carbamazepine, rifampicine en thioridazine kunnen de quetiapinespiegel verlagen.

Quetiapine verhoogt de klaring met: carbamazepine, fenytoïne en thioridazine.

BRANDNAMEN

  • Ilufren ®
  • Psicotric®
  • Qudix ®
  • Quentiax ®
  • Quentiamylan ®
  • Rocoz ®
  • Seroquel ®

Geanalyseerde genen

CYP3A4

Bibliografie

Bakken GV, Molden E, Hermann M. Impact of genetic variability in CYP2D6, CYP3A5, and ABCB1 on serum concentrations of quetiapine and N-desalkylquetiapine in psychiatric patients. Ther Drug Monit. 2015 Apr;37(2):256-61.

Beunk L, Nijenhuis M, Soree B, et al. Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between CYP2D6, CYP3A4 and CYP1A2 and antipsychotics. Eur J Hum Genet. 2024 Mar;32(3):278-285.

Solhaug V, Tveito M, Waade RB, et al. Impact of age, sex and cytochrome P450 genotype on quetiapine and N-desalkylquetiapine serum concentrations: A study based on real-world data from 8118 patients. Br J Clin Pharmacol. 2023 Dec;89(12):3503-3511.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen