Tramadol (Dosering)

Tramadol is een opioïde pijnstiller die wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn en die inwerkt op specifieke zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen. Het identificeren van genetische polymorfismen van genen die betrokken zijn bij het metabolisme van tramadol, zoals het CYP2D6-gen, kan een optimale aanpassing van de dosering van de behandeling mogelijk maken.

Tramadol is een centraal werkend opioïde pijnstillend middel, een zuivere niet-selectieve agonist van μ-, delta- en kappa-opioïde receptoren, met een hogere affiniteit voor μ-receptor. Het wordt algemeen gebruikt voor de behandeling van matige tot hevige pijn.

CONTRAINDICATIES

Tramadol is gecontra-indiceerd in de volgende situaties:

Hypersensitiviteit voor tramadol; acute intoxicatie of overdosering met CNS-depressiva (alcohol, hypnotica, andere opioïde analgetica); gelijktijdigheid met MAO-remmers of patiënten die in de afgelopen 2 weken zijn behandeld met MAO-remmers; gelijktijdigheid met linezolid; ernstige lever- of nierfunctiestoornis; epilepsie die niet voldoende onder controle is met behandeling; ernstige ademhalingsinsufficiëntie; tijdens de borstvoeding indien een langdurige behandeling noodzakelijk is (meer dan 2 of 3 dagen); voor de behandeling van het opioïdenonttrekkingssyndroom.

ACTIVITEITEN

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het voorschrijven van tramadol aan personen ouder dan 75 jaar.

Bij patiënten met matige nier- en leverfunctiestoornissen moet tramadol met verlengde doseringsintervallen worden toegediend.

Voorzichtigheid is geboden bij mensen die afhankelijk zijn van opioïden of de neiging hebben tot misbruik.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hoofdtrauma's, shocks of stoornissen van kennis van onbekende oorsprong.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van codeïne aan patiënten met ademhalingsdepressie, intracraniële hypertensie, acute porfyrie, aandoeningen van de galwegen, epileptici of patiënten die neigen tot epileptische aanvallen.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen die de aanvalsdrempel verlagen of die worden gemetaboliseerd door CYP3A4 of CYP2D6 of die worden behandeld met geneesmiddelen die het CZS onderdrukken.

Tramadol heeft een laag afhankelijkheidspotentieel, maar op lange termijn kan het tolerantie, afhankelijkheid en ontwenningssyndroom veroorzaken.

BIJWERKINGEN

Duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, sufheid, misselijkheid, braken, constipatie, droge mond, zweten, vermoeidheid.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

De toxiciteit van tramadol kan worden versterkt door: centrale depressiva, alcohol, ritonavir.

Er bestaat een risico van ademhalingsdepressie als het gelijktijdig wordt ingenomen met: andere morfine-derivaten, benzodiazepinen, barbituraten.

De werking van tramadol wordt verminderd door: carbamazepine, buprenorfine, nalbuphine, pentazocine.

Er bestaat een risico op epileptische aanvallen in combinatie met: SSRI's, serotonine-/noradrenalineheropnameremmers, tricyclische antidepressiva, antipsychotica en andere geneesmiddelen die de aanvalsdrempel verlagen, zoals bupropion, mirtazapine, tetrahydrocannabinol.

De behoefte aan tramadol wordt verhoogd door ondasetron (postoperatieve pijn).

BRANDNAMEN

  • Adolonta ®
  • Dolpar ®
  • Gelotradol ®
  • Tioner ®
  • Tradonal ®
  • Zytram ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen