Trimipramine (Dosering)

Trimipramine is een tricyclisch antidepressivum dat voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen. Het geneesmiddel wordt ook gebruikt voor de behandeling van slapeloosheid, angst en psychose vanwege zijn kalmerende, anxiolytische en antipsychotische eigenschappen. De werkzaamheid en verdraagbaarheid worden in verband gebracht met de aanwezigheid van bepaalde genetische varianten in de cytochromen CYP2C19 en CYP2D6, die ook het optreden van bijwerkingen kunnen bevorderen, wat het belang van een juiste doseringsaanpassing onderstreept.

Trimipramine wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende psychiatrische stoornissen. Het wordt veel gebruikt voor de behandeling van zware depressie, vooral wanneer het kalmerende effect nuttig is. Het is ook een effectief anxiolytisch, kalmerend en antipsychotisch middel, waardoor het nuttig is bij de behandeling van andere psychiatrische aandoeningen, zoals obsessieve compulsieve stoornis, angst, posttraumatische stressstoornis of neuropathische pijn.

WERKINGSMECHANISME

Tricyclische antidepressiva oefenen hun werking uit door de heropname van serotonine en noradrenaline te remmen, waardoor de biologische beschikbaarheid van neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel toeneemt, wat het antidepressieve effect veroorzaakt. Dit remmende vermogen is echter relatief zwakker in vergelijking met andere antidepressiva uit dezelfde familie. Hoewel de effecten op neurotransmitters onmiddellijk optreden, zijn de therapeutische effecten pas weken later duidelijk, waarschijnlijk omdat er veranderingen in receptoren in de hersenschors en hippocampus moeten optreden. Tricyclische antidepressiva zijn ook zeer nuttig bij de behandeling van neuropathische pijn en, hoewel hun mechanisme op dit niveau niet goed begrepen wordt, wordt gedacht dat ze de opioïde systemen tegen pijn in het CZS moduleren.

CONTRA-INDICATIES

Trimipramine is gecontra-indiceerd bij patiënten die eerder overgevoeligheid voor dit geneesmiddel of voor andere antidepressiva van dezelfde familie hebben vertoond. Het mag niet worden gebruikt bij het herstel van patiënten die een acuut myocardinfarct hebben gehad of patiënten met andere hartproblemen zoals hartritmestoornissen. Het wordt ook niet aanbevolen voor gebruik bij mensen met leveraandoeningen of tijdens het geven van borstvoeding.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat significante bijwerkingen kunnen optreden wanneer het gecombineerd wordt met andere geneesmiddelen zoals onder andere andere antidepressiva, MAO-remmers, opiaten, epinefrine, barbituraten, alcohol of kruidengeneesmiddelen. Het moet ook met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten die worden behandeld voor hyperthyreoïdie. Het is daarom belangrijk om je arts te raadplegen als je andere geneesmiddelen of supplementen gebruikt.

Trimipramine moet ook met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een verhoogd risico op glaucoom of urinewegproblemen.

BIJWERKINGEN

Naast het remmen van de opname van bepaalde neurotransmitters, kunnen deze medicijnen ook andere receptoren blokkeren (histamine, alfa-adrenerge, muscarine), dus bijwerkingen komen vaak voor.

De meest voorkomende bijwerking is slaperigheid, gevolgd door een droge mond, verstopping, urineretentie of wazig zien. Hypotensie, gewichtsverlies, opvliegers, huidreacties, tachycardie, stemmingswisselingen en een verhoogd risico op botbreuken bij langdurige behandeling kunnen ook voorkomen, hoewel iets minder vaak.

HANDELSNAMEN

  • Surmontil®
  • Herphonal®
  • Rhotrimine®
  • Sapilent®
  • Stangyl®
  • Tydamine®

Geanalyseerde genen

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografie

Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Tricyclic Antidepressants. Clin Pharmacol Ther, 2013; 93(5):402–8.

Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul;102(1):37-44.

Kirchheiner J, Müller G, Meineke I, et al. Effects of polymorphisms in CYP2D6, CYP2C9, and CYP2C19 on trimipramine pharmacokinetics. J Clin Psychopharmacol. 2003 Oct;23(5):459-66.

LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Trimipramine. 2020 Apr 5. PMID: 31643192.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen