Policy för informationsuppdateringar och upprepade provtagningar

tellmeGen™

tellmeGens mål är att alla ska ha tillgång till sin genetiska information från var som helst i världen med en internetansluten enhet för att dela den med sin betrodda sjukvårdspersonal. För att göra detta har vi utvecklat en plattform som lagrar, tolkar och uppdaterar genetisk information.

På tellmeGen utför vi storskalig genotypning för att hitta relevant klinisk information, så vi använder Illuminas Global Screening Array (GSA-chip) som innehåller mer än 750 000 markörer. Dessutom är den skräddarsydd med mer än 5 000 enskilda nukleotidpolymorfismer eller SNP. I takt med att tekniken utvecklas kommer vi dock att kunna använda större genotypningschip eller massiv sekvensering för att tillhandahålla mer aktuell och ny information.

Från och med tellmeGen kommer vi att stödja äldre versioner av det chip som används och kommer att återspegla den chipversion som används i det privata området.

Om du vill uppdatera din chipversion, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] så ger vi dig den snabbaste och mest effektiva lösningen.

Villkor för upprepad provtagning och erhållande av resultat

tellmeGen har åtagit sig att leverera resultat till alla användare.

I de flesta fall räcker det med ett enda salivprov för att få fram resultaten. Ibland är det dock nödvändigt att ta ett nytt prov eftersom koncentrationen av det DNA som erhållits och/eller provets kvalitet är låg och inte uppfyller de lägsta kvalitetskriterierna för att ge tillförlitliga resultat. Detta beror i allmänhet på felaktig provtagning eller problem med provtagningen (torrhet, infektioner, medicinering eller olika sjukdomar).

Om den första extraktions- och genotypningsprocessen misslyckas erbjuder tellmeGen en kostnadsfri möjlighet att upprepa provtagningen, DNA-extraktionen och efterföljande analys på Illumina® genotypningsarray. I dessa fall rekommenderas användning av pinnprover istället för adult kit. En pengarna-tillbaka-garanti finns också tillgänglig. Observera att om du väljer detta alternativ kommer du att få tillbaka hela beloppet minus hanterings- och fraktkostnaderna (50 euro). Vår kundtjänst kommer att kontakta dig för att informera dig om de olika alternativen.

Att upprepa provtagningen, extrahera DNA och analysera det en andra gång garanterar inte att resultaten kommer att vara tillfredsställande. Det finns undantagsfall där det inte är möjligt att få resultat från saliv/munskrap och ett blodprov måste tas. tellmeGen erbjuder inte en blodprovstagningstjänst.

Analysen av salivprovet får upprepas upp till tre gånger. Kostnaderna för analysen av det tredje provet skall bäras av kunden. Analysen kommer inte att upprepas en fjärde gång. I sådana fall återbetalas det belopp som betalats för analysen minus hanterings- och fraktkostnader.

Minimikvalitetskriterier för prover

1. Högsta koncentration av erhållet DNA: 50 ng/ul

2. Det erhållna urvalets kvalitet: Samtalsfrekvens > 0,95

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter

Härkomst, Egenskaper och Wellness

advanced

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Särskilt julerbjudande

Endast till den 7 januari

-15% i våra DNA-test

Använd vår kupong XMAS15