Akut intermittent porfyri

Akut intermittent porfyri är den vanligaste formen av porfyri, en grupp metaboliska störningar som påverkar syntesen av heme-gruppen som ingår i hemoglobin. Den kännetecknas av buksmärtor, gastrointestinal dysfunktion och neurologiska störningar.

Porfyrierna är en grupp ärftliga sjukdomar där en viktig beståndsdel i hemoglobinproteinet, den s.k. hemgruppen, inte produceras på rätt sätt. Heme-gruppen är ett järnhaltigt pigment som syntetiseras i vår kropp i en flerstegsprocess. Porfyriner bildas när det finns en brist på ett av de enzymer som är involverade i ett av dessa steg, vilket leder till att onormala mängder av intermediära prekursorer, som kallas porfyriner, byggs upp och blir toxiska.

Det finns upp till sju typer av porfyri, som alla nedärvs autosomalt dominant, med undantag för Doss porfyri, som är extremt sällsynt och nedärvs autosomalt recessivt. Här studerar vi akut intermittent porfyri (AIP), som är associerad med förändringar i HMBS-genen och är den vanligaste typen av akut porfyri, med en prevalens på 1-2 fall per 15 000 invånare.

Symtom

Porfyri klassificeras som hepatisk eller erytropoetisk, beroende på vilken vävnad som är mest påverkad. AIP är den hepatiska typen, hemeprekursorer ackumuleras i levern och kan orsaka neuroviscerala kramper. Till skillnad från andra porfyriformer ger AIP inga hudsymtom.

De patogena varianter som orsakar AIP sägs ha låg penetrans, vilket innebär att inte alla personer med en mutation i HMBS-genen utvecklar de typiska symtomen på sjukdomen, såsom neuroviscerala kramper, som orsakar svår buksmärta som vanligtvis åtföljs av illamående, kräkningar och diarré.Detta innebär att inte alla personer med en mutation i HMBS-genen utvecklar de typiska symtomen på sjukdomen, t.ex. neuroviscerala kramper, som ger svår buksmärta som vanligtvis åtföljs av illamående, kräkningar, takykardi och hypertoni, samt neurologiska och psykiatriska symtom, inklusive beteendeförändringar, kramper och perifer neuropati.

Faktorer som man vet kan utlösa kramper hos personer med HMBS-mutationer är hormonella förändringar, vissa vanliga läkemedel, stress, alkoholkonsumtion, kalorirestriktion och infektioner som orsakar en överproduktion och ansamling av porfyriner i levern. AIP är förknippat med långsiktiga komplikationer i form av primär levercancer, högt blodtryck och njursvikt.

Hantering av sjukdomar

Vid behandling av anfall bör läkemedel som kan utlösa eller förvärra AIP-symtom undvikas, lämpligt kaloriintag upprätthållas och infektioner undvikas med hjälp av lämplig medicinering. Omedelbar administrering av humant hemin (panhaematin eller hemo-arginat) är den specifika behandling som väljs för att stoppa akuta neuroviscerala attacker.

Både de som har uppvisat symptom på AIP och de som är symptomfria och löper risk att utveckla AIP bör undvika faktorer som kan framkalla attacker (droger som inte är förenliga med AIP eller olagliga droger, överdriven alkoholkonsumtion, överdriven användning av alkohol eller droger som inte är förenliga med AIP).rökning och kraftig kalorirestriktion) och anta hälsosamma vanor såsom en balanserad kost, snabb behandling av infektioner och stressreducering.

Analyserade gener

HMBS

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp