Brist på 3-hydroxiacyl CoA-dehydrogenas med lång kedja

LCHADD-brist, eller brist på långkedjigt 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas, är en sjukdom som påverkar den metaboliska process genom vilken vår kropp får energi från vissa fetter, särskilt under perioder av fasta.

Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHADD) är en autosomal recessiv ärftlig metabolismstörning som ingår i gruppen av monogena mitokondriella störningar i oxidationen av långkedjiga fettsyror. LCHADD är en sällsynt sjukdom med en prevalens på ungefär ett fall per 250 000 invånare.

LCHADD innebär en störning av mitokondriell beta-oxidation, vilket är en metabolisk väg som involverar flera enzymer som genererar acetyl-CoA och energi från fettsyror. Den acetyl-CoA som produceras kan ingå i Krebs cykel och producera energi. När beta-oxidationen är nedsatt ackumuleras potentiellt toxiska ooxiderade acyl-CoA-estrar och acyl-CoA-grupperna överförs till andra molekyler som bildar acyl-konjugat som inte kan ingå i de vanliga biokemiska vägarna. Vissa av acylkonjugaten, t.ex. acylkarnitin, passerar över till blodet och utsöndras i urinen. Screening som analyserar acylkarnitinprofilen med hjälp av en torkad blodfläck (Guthrie-kort) är en välkänd och allmänt använd metod som möjliggör neonatal screening.

Symtom

Symtomen uppträder omedelbart i tidig barndom, under perioder av fasta, och omfattar letargi, hypoglykemi eller lågt blodsocker, svag muskeltonus (hypotoni), febrila infektioner och gastroenterit, leverproblem och retinala abnormiteter. Kända irreversibla långsiktiga komplikationer inkluderar perifer neuropati, retinopati och hjärtsjukdom.

Hantering av sjukdomar

Behandlingen av LCHADD är livslång och baseras på undvikande av långa fasteperioder och en diet som är fri från långkedjiga fettsyror. Dessutom används L-karnitintillskott och anaplerotisk terapi, som bygger på att tillhandahålla ett substrat för citronsyracykeln som förhindrar bristfällig fettsyraoxidation. Ett exempel är triheptanoin, en syntetisk triglycerid med medelhög kedja, som studeras för störningar i oxidationen av långkedjiga fettsyror.

Analyserade gener

HADHA

Bibliografi

Adeva-Andany MM, Carneiro-Freire N, Seco-Filgueira M, et al . Mitochondrial β-oxidation of saturated fatty acids in humans. Mitochondrion. 2019 May;46:73-90.

IJlst L, Ruiter JP, Hoovers JM, et al . Common missense mutation G1528C in long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency. Characterization and expression of the mutant protein, mutation analysis on genomic DNA and chromosomal localization of the mitochondrial trifunctional protein alpha subunit gene. J Clin Invest. 1996 Aug 15;98(4):1028-33.

Karall D, Brunner-Krainz M, Kogelnig K, et al . Clinical outcome, biochemical and therapeutic follow-up in 14 Austrian patients with Long-Chain 3-Hydroxy Acyl CoA Dehydrogenase Deficiency (LCHADD). Orphanet J Rare Dis. 2015 Feb 22;10:21.

Liewluck T, Mundi MS, Mauermann ML. Mitochondrial trifunctional protein deficiency: a rare cause of adult-onset rhabdomyolysis. Muscle Nerve. 2013 Dec;48(6):989-91.

Lotz-Havla AS, Röschinger W, Schiergens K, et al . Fatal pitfalls in newborn screening for mitochondrial trifunctional protein (MTP)/long-chain 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2018 Jul 20;13(1):122.

Shirley M. Triheptanoin: First Approval. Drugs. 2020 Oct;80(15):1595-1600.

Vockley J, Longo N, Madden M, et al . Dietary management and major clinical events in patients with long-chain fatty acid oxidation disorders enrolled in a phase 2 triheptanoin study. Clin Nutr ESPEN. 2021 Feb;41:293-298.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp