Familjär transtyretinamyloidos

Transthyretin-relaterad familjär amyloidos är en sällsynt autosomal dominant sjukdom som orsakas av infiltration av onormala avlagringar av amyloidprotein i vissa vävnader.

Transthyretin eller TTR är ett protein som huvudsakligen produceras i levern och i hjärnans plexus choroideus och vars funktion är att transportera retinol och sköldkörtelhormoner i plasma respektive cerebrospinalvätska. TTR är orsak till en särskild grupp av proteinaggregationssjukdomar som leder till ansamling av amyloida fibriller i specifika organ och vävnader.

Proteinaggregationssjukdomar kan vara förvärvade eller ärftliga. Familjär transtyretinamyloidos är ett tydligt exempel på ärftlig amyloidos och följer ett autosomalt dominant nedärvningsmönster.

Vid familjär transtyretinamyloidos sker en progressiv ansamling av amyloidpeptid i det perifera nervsystemet och andra organ/vävnader, t.ex. hjärta, njurar och hjärna.

Symtom

Sjukdomen manifesterar sig vanligtvis mellan det tredje och femte decenniet av livet. Beroende på vilken variant som finns i TTR kan det perifera nervsystemet (PNS), det centrala nervsystemet (CNS) eller andra organ, t.ex. hjärtat, vara mer drabbade. Det finns 3 huvudsakliga fenotyper.

  • Amyloid polyneuropati: sensorimotorisk neuropati i benen, karpaltunnelsyndrom, psykomotorisk nedsättning, förstoppning eller diarré, impotens, kardiomyopati, glaskroppsopacitet, glaukom, nefropati.
  • Cerebral och meningeal amyloidos: demens, ataxi, spända och stela muskler, kramper, psykos, hydrocefalus, blödning och amyloidavlagringar (i leptomeningeala kärl, pia arachnoidea och subpiala avlagringar).
  • Hjärtamyloidos: kardiomyopatier såsom arytmier, angina, hjärtsvikt.

Hantering av sjukdomar

Fram till för ett decennium sedan var den huvudsakliga strategin för behandling av patienter med transtyretinamyloidos ortotopisk levertransplantation. För närvarande finns det läkemedel som stabiliserar TTR genom att förhindra nedbrytning och ackumulering och därmed bromsar sjukdomsutvecklingen. Ett exempel är Vyndaqel (aktiv substans Tafamidis), ett läkemedel som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för behandling av vuxna patienter med nervpåverkan (personer med symtomatisk polyneuropati).

FDA (Food and Drug Administration) godkände 2019 kapslarna Vyndaqel (tafamidis meglumine) och Vyndamax (tafamidis) för behandling av kardiomyopati orsakad av transthyretinmedierad amyloidos hos vuxna.

Analyserade gener

TTR

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp