Fenylketonuri

Fenylketonuri är det vanligaste medfödda felet i aminosyrametabolismen och kännetecknas av mental funktionsnedsättning, epilepsi och beteendeproblem hos obehandlade patienter.

Fenylketonuri (PKU), även känt som fenylalaninhydroxylasbrist, är det vanligaste medfödda felet i aminosyrametabolismen och den första specifika orsaken till mental retardation som upptäcktes.

PKU orsakas av patogena varianter i PAH-genen, som kodar för fenylalaninhydroxylas. Detta enzym katalyserar omvandlingen av aminosyran fenylalanin till tyrosin. De kliniska manifestationerna av sjukdomen beror på den toxiska ackumuleringen av fenylalanin i blodet och hjärnan.

Prevalensen för PKU är 1 fall per 10.000 levande födda i Europa, med en högre frekvens i länder som Irland och Italien. Prevalensen är särskilt hög i Turkiet, där 1 av 4 000 födslar har PKU. Sjukdomen diagnostiseras vanligtvis genom neonatala screeningprogram.

Symtom

Om sjukdomen inte upptäcks och behandlas omedelbart uppträder symtomen vanligtvis under de första levnadsmånaderna och kan vara allt från mycket lindriga till allvarliga. De omfattar gradvis tillväxt och försenad utveckling, mikrocefali, kramper, tremor, eksem och kräkningar. Obehandlade patienter utvecklar intellektuell funktionsnedsättning, beteendestörningar (hyperaktivitet) och motoriska störningar.

Hantering av sjukdomar

Grunden för behandlingen, som har använts i cirka 60 år, är en livslång diet där fenylalanin är begränsat. I denna diet ersätts naturliga proteinkällor med medicinska livsmedel, fria från fenylalanin, som ger en blandning av aminosyror. Men även om denna behandling är väletablerad är resultaten fortfarande suboptimala och vissa patienter har svårt att följa den.

Å andra sidan finns det farmakologiska behandlingar, som tetrahydrobiopterin (BH4), som bara är effektivt hos ett fåtal patienter (särskilt de med mild PKU), och pegylerat fenylalaninammoniaklyas, som kräver dagliga injektioner och kan orsaka negativa immunreaktioner.

Analyserade gener

PAH

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp