Försvinnande vit substans leukoencefalopati

Evanescent vit substans leukoencefalopati är en sällsynt autosomal recessiv sjukdom som orsakar försämring av den vita substansen i det centrala nervsystemet. Den orsakas av patogena varianter i flera gener, framför allt EIF2B5-genen.

Leukoencefalopati med försvinnande vit substans är en av de vanligaste leukoencefalopatierna hos barn, med autosomal recessiv nedärvning. Den drabbar inte bara barn utan kan också drabba människor i alla åldrar, inklusive nyfödda och vuxna. Det är en progressiv sjukdom som leder till cerebellär ataxi där mindre stresstillstånd, t.ex. feber eller lindrigt trauma, leder till allvarliga episoder av neurologisk försämring.

Den klassiska och vanligaste varianten debuterar i barndomen, oftast mellan 2 och 6 års ålder. Enligt centraliserade data från Nederländerna uppskattas prevalensen till 1,4 fall per 1 000 000 människor.

Symtom

Sjukdomen kännetecknas av kronisk progressiv neurologisk försämring med cerebellär ataxi och relativt mild mental försämring. Epilepsi förekommer hos de flesta patienter, men är sällan ett framträdande drag och i vissa fall kan synförlust på grund av optikusatrofi förekomma. Efter lindrig skallskada eller febril infektion kan episoder med snabbare och kraftigare försämring av motoriska förmågor förekomma.

Symtom som uppträder tidigt är allvarligare och omfattar bland annat matningsproblem, kräkningar, tillväxthämning, irritabilitet, apati, axial hypotoni, hypertoni eller hypotoni i extremiteterna, kramper och andningssvikt.

I den andra änden av det kliniska spektrumet finns patienter med vuxen debut. Hos vissa patienter är enstaka kramper det första symtomet, medan sjukdomen hos andra börjar med psykiatriska symtom eller motoriska nedsättningar.

Hantering av sjukdomar

Det finns inget botemedel mot denna sjukdom, utan behandlingen syftar till att kontrollera symtomen och förbättra patientens livskvalitet. Kortikosteroider kan ibland vara användbara i de akuta faserna för att förhindra cellulär stress. Symtomatisk behandling omfattar medicinering för att kontrollera kramper och muskelstelhet. Fysioterapi föreslås också för att förbättra koordination och rörelseförmåga, och arbetsterapi för att underlätta för patienten att utföra rutinaktiviteter.

Analyserade gener

EIF2B5

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp