Glutarsyraemi typ 1

Det är en autosomal recessiv neurometabolisk sjukdom som kännetecknas av encefalopatiska anfall till följd av akuta bilaterala lesioner i hjärnans basala ganglier och rörelsestörningar.

Glutarisk acidemi typ 1 (GA-1) är en av de behandlingsbara autosomalt recessivt nedärvda metaboliska sjukdomarna. Sjukdomen kännetecknas huvudsakligen av organisk aciduri i hjärnan orsakad av brist på enzymet glutaryl-CoA-dehydrogenas. Nyligen har det dock observerats att det perifera nervsystemet och njurarna kan påverkas under sjukdomsförloppet.

Den globala prevalensen av GA-1 uppskattas till 1 på 100.000 personer och incidensen är 1 fall på 40.000 födslar. GA-1 kan vara vanligare i vissa befolkningsgrupper (upp till 1:250) där det finns släktskapsförhållanden, t.ex. amishsamhället, kanadensiska ursprungsbefolkningen Oji-Cree, irländska resandefolk, amerikanska ursprungsbefolkningen Lumbee och den sydafrikanska Xhosa-befolkningen.

Tidig upptäckt av metaboliter, som glutarylkarnitin eller C5DC, med kromatografi/masspektrometri i kombination med analys av GCDH-genen kan underlätta tidig diagnos av GA-1.

Symtom

De första symtomen uppträder vanligtvis under spädbarnsåldern eller till och med före födseln. Tidiga symtom uppträder vanligtvis mellan 3 månaders och tre års ålder och inkluderar

  • Progressiv makrocefali
  • Hypotoni
  • Förlust av motoriska färdigheter
  • Svårigheter att äta
  • Krampanfall

Det finns fall där symtomen är mer ospecifika och debuterar senare, och främst påverkar nervsystemet (huvudvärk, yrsel, demens och ataxi). Vid högre ålder och med lämplig behandling minskar risken för encefalopatiska anfall.

Hantering av sjukdomar

Tidig upptäckt hos asymptomatiska spädbarn kan bidra till att behandlingen inleds så tidigt som möjligt och därmed minska risken för encefalopatiska kriser. Mellan 80 och 90% av nyfödda patienter som behandlas innan symtom uppträder förblir symtomfria under hela livet. Risken för andra manifestationer till följd av behandlingen, t.ex. nedsatt njurfunktion, måste dock bedömas.

Den dagliga behandlingen omfattar kombinerad metabolisk terapi, bestående av en diet med låg lysinhalt, karnitintillskott samt akutbehandling vid varje episod.

Analyserade gener

GCDH

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp