Glutarsyraemi typ 2

Glutarinsyracidemi typ 2 är en sällsynt metabol sjukdom som påverkar oxidationen av fettsyror och aminosyror. Den kännetecknas av ökade nivåer av glutarinsyra och andra syror som t.ex. mjölksyra.

Multipel acyl-CoA-dehydrogenasbrist (MADD), känd som glutarinsyracidemi typ 2, är en autosomal recessiv störning i metabolismen av glutarinsyra, acetylkolin, fettsyror och aminosyror.Det är en autosomal recessiv störning i metabolismen av glutarsyra, acetylkolin, fettsyror och aminosyror.

Förekomsten av denna metaboliska brist uppskattas till 1 på 250.000 personer, med stora variationer mellan länder och etniciteter. Den är vanligast i Kina där förekomsten av c.250G>A-varianten har en frekvens på 1,35% i den etniska gruppen Han.

Symtom

Det är en kliniskt heterogen sjukdom. De allvarligaste manifestationerna av MADD inträffar vanligtvis under de första levnadstimmarna och innefattar metabolisk acidos, allvarlig kardiomyopati och leversjukdom, med eller utan medfödda anomalier. Å andra sidan förekommer lindrigare fall från spädbarnsåldern till vuxen ålder med bland annat episodiska metaboliska dekompensationer, hypoketotisk hypoglykemi, kräkningar, muskelsvaghet och andningssvikt.

Hantering av sjukdomar

Undvik fasta och komplettera med riboflavin, L-karnitin och CoQ10. Fett- och proteinrestriktion kan vara en effektiv behandling för utvalda patienter beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Akutbehandlingar bör finnas tillgängliga för eventuell metabolisk dekompensation. Akut behandling omfattar sjukhusvård av patienten och injektion av intravenös vätska, innehållande minst 10 % dextros, och bikarbonatbehandling beroende på det metabola tillståndet.

Analyserade gener

ETFDH

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp