Leighs syndrom, fransk-kanadensisk typ (LSFC)

Mitokondriell sjukdom som kännetecknas av kronisk metabolisk acidos, hypotoni, ansiktsdysmorfism och utvecklingsförsening.

Fransk-kanadensiskt Leighs syndrom (FCLS), även kallat Saguenay-Lac-St. Jean kongenital laktacacidos, är en mitokondriell sjukdom som kännetecknas av kronisk metabolisk acidos, hypotoni, ansiktsdysmorfism och ansiktsförsening. Jean, efter den region i Quebec (Kanada) där den först beskrevs, är en mitokondriell sjukdom som kännetecknas av kronisk metabolisk acidos, hypotoni, ansiktsdysmorfism och utvecklingsförsening.

Sjukdomen orsakas av mutationer i LRPPRC-genen, som kodar för ett protein som är viktigt för interaktionen mellan det cellulära cytoskelettet och flera biologiska processer. Sjukdomen följer ett autosomalt recessivt nedärvningsmönster.

Prevalensen för detta syndrom i den allmänna befolkningen är okänd, men man vet att den är ganska hög i Saguenay-Lac-Saint-Jean och upptäcks vid ungefär 1 av 2 000 födslar. I 95 procent av fallen i denna region är den ansvariga mutationen den som studerats här, c.1061C > T (p.Ala354Val). Denna variant förekommer hos en av 23 personer från Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Symtom

Tre former av CFFL skiljer sig åt beroende på svårighetsgrad: neonatal form, klassisk form och den så kallade "överlevande" formen. Den neonatala formen kännetecknas av mycket allvarliga acidotiska tillstånd. Den klassiska formen kan uppträda från födseln med svår mjölksyraacidos, eller manifestera sig mellan 14 och 24 månaders ålder med ataxisk gång. Mjölksyraacidos kan utlösas av fysisk ansträngning, känslomässig stress, infektioner eller en tung måltid, och metaboliska kriser. Patienter som kallas "överlevare" (de som har överlevt flera episoder av acidos) uppvisar mindre allvarliga symptom som hypotoni, asteni, försenad språk- och gångutveckling och, hos äldre patienter, trunkal ataxi och en ostadig gång.

Hantering av sjukdomar

Det finns ingen specifik behandling för sjukdomen. I den neonatala formen är prognosen mycket dålig. Hos andra patienter är den förväntade livslängden ofta mindre än 5 år på grund av allvarliga episoder av acidos.

Analyserade gener

LRPPRC

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp