Lynchs syndrom

Lynch syndrom (LS) är ett familjärt cancersyndrom som främst är förknippat med en ökad risk för kolorektal cancer (CRC) och endometriecancer, och som kan predisponera för utveckling av andra tumörer.

LS är den vanligaste orsaken till ärftlig icke-polypos CRC. Den näst vanligaste cancerformen bland SL-patienter är endometriecancer hos kvinnor, följt av cancer i äggstockarna och urinvägarna.

LS orsakas av patogena germline-mutationer i DNA mismatch repair-generna (MMR). Beroende på vilken gen som är muterad finns det en ökad risk för en specifik typ av cancer. Mutationer i MLH1 och MSH2 ökar t.ex. benägenheten för icke-polypos kolorektalcancer, medan förekomsten av kolorektalcancer hos bärare av PMS2-varianter är lägre och sjukdomen är vanligtvis mindre allvarlig.

Symtom

Lynch syndrom ökar benägenheten för CRC och andra tumörer som äggstocks-, mag-, tunntarms-, urinvägs-, gallvägs-, hjärn-, sebaceous hudtumörer, bukspottkörtel- och prostatacancer. Alla som bär på mutationer i Lynch syndrom utvecklar inte cancer, även om de löper en ökad risk, som vanligtvis ökar med åldern och kan påverkas av andra faktorer.

Hantering av sjukdomar

Periodiska koloskopier, ungefär vart 1-2 år, rekommenderas vanligtvis till personer som diagnostiserats med LS.

Hysterektomi och profylaktisk salpingo-oforektomi kan ibland användas för att förebygga endometrie- och äggstockscancer hos kvinnor som drabbats av syndromet. Individuell rådgivning bör ges om behovet av kirurgi, den risk som föreligger och den optimala tidpunkten för kirurgi.

Det finns flera farmakologiska behandlingar som kan användas för att försöka minska risken för CRC och andra LS-relaterade tumörer, t.ex. högdos acetylsalicylsyra och östrogenbehandling. Dessutom kan vitamintillskott rekommenderas.

Riskfaktorer som kan påverka utvecklingen av CRC och andra neoplasmer, t.ex. minskad övervikt, rökstopp, minimerad eller ingen alkoholkonsumtion, förebyggande av typ 2-diabetes och kontroll av kolesterol- och triglyceridnivåerna, bör också kontrolleras.

Analyserade gener

MLH1 MSH2 MSH6 PMS2

Bibliografi

Abu-Ghazaleh N, Kaushik V, Gorelik A,et al. Worldwide prevalence of Lynch syndrome in patients with colorectal cancer: Systematic review and meta-analysis. Genet Med. 2022 May;24(5):971-985.

Biller LH, Syngal S, Yurgelun M.Recent advances in Lynch syndrome. Fam Cancer. 2019 Apr;18(2):211-219.

Borràs E, Pineda M, Blanco I,et al. MLH1 founder mutations with moderate penetrance in Spanish Lynch syndrome families. Cancer Res. 2010 Oct 1;70(19):7379-91.

Cerretelli G, Ager A, Arends MJ,et al. Molecular pathology of Lynch syndrome. J Pathol. 2020 Apr;250(5):518-531.

Cohen SA, Pritchard CC, Jarvik G.Lynch Syndrome: From Screening to Diagnosis to Treatment in the Era of Modern Molecular Oncology. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2019 Aug 31;20:293-307.

Idos G, Valle .Lynch Syndrome. 2004 Feb 5 [updated 2021 Feb 4]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Mirzaa G, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2021.

Lastella P, Patruno M, Forte G,et al. Identification and surveillance of 19 Lynch syndrome families in southern Italy: report of six novel germline mutations and a common founder mutation. Fam Cancer. 2011 Jun;10(2):285-95.

Ponti G, Castellsagué E, Ruini C,et al. Mismatch repair genes founder mutations and cancer susceptibility in Lynch syndrome. Clin Genet. 2015 Jun;87(6):507-16.

Taeubner J, Wieczorek D, Yasin L,et al. Penetrance and Expressivity in Inherited Cancer Predisposing Syndromes. Trends Cancer. 2018 Nov;4(11):718-728.

van Riel E, Ausems MG, Hogervorst FB,et al. A novel pathogenic MLH1 missense mutation, c.112A > C, p.Asn38His, in six families with Lynch syndrome. Hered Cancer Clin Pract. 2010 Aug 12;8(1):7.

von Salomé J, Liu T, Keihäs M,et al. Haplotype analysis suggest that the MLH1 c.2059C?>?T mutation is a Swedish founder mutation. Fam Cancer. 2018 Oct;17(4):531-537.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp