Neurofibromatos typ 1

Neurofibromatos typ 1 (NF1) eller von Recklinghausens sjukdom är en av de vanligaste autosomalt dominanta sjukdomarna med en incidens på ungefär ett fall per 3000 födslar. Den kännetecknas av att det bildas neurofibromer i huden.

NF1 orsakas av förändringar i NF1-genen som kodar för neurofibrominproteinet som tros ha en tumörsupprimerande funktion. Det uppskattas att mutationerna hos 50 procent av NF1-patienterna är spontana eller sporadiska och inte ärvs från föräldrarna, medan de i de övriga 50 procenten av fallen är germlinemutationer som ärvs från en förälder på ett autosomalt dominant sätt.

Symtom

Svårighetsgraden och de kliniska manifestationerna av NF1 kan variera markant mellan olika patienter, även mellan drabbade medlemmar i samma familj. Det är en sjukdom som kan leda till multipla tumörer i nerver och hud, så kallade neurofibromer, som vanligtvis är godartade. En annan karakteristisk klinisk manifestation är bildandet av små knölar i iris, så kallade Lisch-knölar.

Andra hudförändringar kan också förekomma, t.ex. onormalt färgade fläckar (blekbrun eller ljusbrun), som vanligtvis uppträder under det första levnadsåret och ökar i antal och storlek under barndomen, och fräknar på atypiska ställen (t.ex. i armhålorna eller ljumskarna).

I enstaka fall kan tumörer involvera hjärnan eller ryggmärgsnerverna. Hos NF1-patienter ökar risken för att utveckla gliom och hos kvinnor ökar benägenheten för bröstcancer.

Andra symtom är makrocefali och kortväxthet. Kramper, inlärningssvårigheter, talsvårigheter, hyperaktivitet och skelettmissbildningar som skolios kan ibland förekomma.

Hantering av sjukdomar

Medicinsk uppföljning av olika specialister är nödvändig eftersom det är en multisystemisk sjukdom. Neurofibromer övervakas vanligtvis. Om behandling krävs kan neurofibromer avlägsnas kirurgiskt. Mindre kutana neurofibrom kan behandlas med laser eller elektrokauterisation.

Analyserade gener

NF1

Bibliografi

Adil A, Koritala T, Munakomi S, Singh AK. Neurofibromatosis Type 1. 2023 Feb 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-.

Ars E, Kruyer H, Morell M, et al . Recurrent mutations in the NF1 gene are common among neurofibromatosis type 1 patients. J Med Genet. 2003 Jun;40(6):e82.

Friedman JM. Neurofibromatosis 1. 1998 Oct 2 [updated 2022 Apr 21]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.

Koczkowska M, Chen Y, Callens T, et al. Genotype-Phenotype Correlation in NF1: Evidence for a More Severe Phenotype Associated with Missense Mutations Affecting NF1 Codons 844-848. Am J Hum Genet. 2018 Jan 4;102(1):69-87.

Peduto C, Zanobio M, Nigro V, et al . Neurofibromatosis Type 1: Pediatric Aspects and Review of Genotype-Phenotype Correlations. Cancers (Basel). 2023 Feb 14;15(4):1217.

Rojnueangnit K, Xie J, Gomes A, et al . High Incidence of Noonan Syndrome Features Including Short Stature and Pulmonic Stenosis in Patients Carrying NF1 Missense Mutations Affecting p.Arg1809: Genotype-Phenotype Correlation. Hum Mutat. 2015 Nov;36(11):1052-63.

Tamura R . Current Understanding of Neurofibromatosis Type 1, 2, and Schwannomatosis. Int J Mol Sci. 2021 May 29;22(11):5850.

Young LC, Goldstein de Salazar R, et al . Destabilizing NF1 variants act in a dominant negative manner through neurofibromin dimerization. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Jan 31;120(5):e2208960120.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp