Niemann-Pick sjukdom typ A

Niemann-Picks sjukdom typ A, även känd som brist på surt sfingomyelinas, är en mycket allvarlig undertyp av Niemann-Picks sjukdom som påverkar lysosomer och orsakar utvecklingsförsening, hepatosplenomegali och allvarliga neurodegenerativa störningar.

Niemann-Picks sjukdom typ A (NPD-A) är en allvarlig sjukdom med ett autosomalt recessivt nedärvningsmönster och är mycket sällsynt. Prevalensen är mindre än 1 fall per 1 000 000 människor. NPD-A resulterar i en ansamling av vissa lipider i lysosomer på grund av defekter i SMPD1-genen.

Niemann-Picks sjukdom typ A och typ B (mindre allvarlig) orsakas av patogena varianter i SMPD1-genen som producerar det lysosomala enzymet sfingomyelin fosfodiesteras 1 eller surt sfingomyelinas (ASM). Detta enzym är nödvändigt för nedbrytningen av sfingomyelin till ceramid och vissa mutationer i denna gen kan minska enzymets aktivitet, vilket leder till ceramidackumulering i lysosomer. Vissa celler med ansamlingar av sfingomyelin blir förstorade, särskilt i levern, mjälten, lungorna och hjärnan, där de orsakar vävnadsskada och inflammation.

Symtom

NPD klassificeras i fyra undertyper:

  • NPD typ A är den allvarligaste och resulterar i mycket låg sfingomyelinasaktivitet. Den drabbar yngre barn och orsakar neurologiska störningar och försämrad tillväxt. Patienterna uppvisar hepatosplenomegali (förstorad lever och mjälte), återkommande lunginfektioner och trombocytopeni eller minskat antal blodplättar. Typiska neurologiska symtom vid tidig Niemann-Picks sjukdom är vertikal supranukleär blickpares, ataxi eller förlust av muskelkoordination, sluddrigt tal, sväljsvårigheter och ofrivilliga muskelsammandragningar.
  • NPD typ B är mindre allvarlig och kan leda till hepatosplenomegali, trombocytopeni och interstitiell lungsjukdom. Neurologisk påverkan är minimal.
  • NPD typ C har en heterogen klinisk bild och omfattar systemisk, neurologisk och psykiatrisk påverkan. Den manifesteras vanligtvis i vuxen ålder, men kan förekomma tidigare. Till skillnad från NPD-A och NPD-B orsakas den av patogena varianter i NPC1-genen.
  • NPD typ E är den minst vanliga och utvecklas hos vuxna.

Hantering av sjukdomar

Det finns inget botemedel mot NPD-A och de flesta av dessa barn överlever inte mer än det tredje levnadsåret. Behandlingen av dessa patienter inriktas på symtomlindring.

Analyserade gener

SMPD1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp