Oculokutan albinism typ 2 (tyrosinas-positiv)

Okulokutan albinism typ 2 är ett autosomalt recessivt tillstånd som kännetecknas av varierande minskning av pigmentering i hud, hår och ögon. Det orsakas av varianter i OCA2-genen som producerar ett melaninprekursor.

Oculocutan albinism typ 2 (OCA2) är den vanligaste formen av OCA i världen och kännetecknas av varierande hypopigmentering av hud och hår och många karakteristiska ögonförändringar.

OCA2 orsakas av en mutation i OCA2-genen, som kodar för OCA2-proteinet som är involverat i melaninproduktionen. Melanocyter producerar små mängder melanin, men det är huvudsakligen gult feomelanin.

Den globala prevalensen av OCA2 uppskattas till 1 på 38 000, med undantag för den afrikanska befolkningen, som har en prevalens på 1:3 900.

Symtom

Nyfödda med OCA2 har nästan alltid lite gult eller brunt i håret, ögonbrynen och ögonfransarna, till skillnad från nyfödda med okulokutan albinism typ 1 (OCA1) som har lite eller inget melanin alls. Afrikanska och afroamerikanska individer med OCA2 har vanligtvis gult hår och blågrå eller hasselbrun iris.

OCA2 orsakar synstörningar som vanligtvis är lindrigare än hos patienter med OCA1, t.ex.: minskad pigmentering av näthinnan och iris, minskad synskärpa och snabba, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).

En annan skillnad jämfört med OCA1 är att personer med OCA2 ofta utvecklar fräknar (lentigines och ephelides).

Hantering av sjukdomar

Användning av glasögon eller kontaktlinser för att korrigera långsynthet eller närsynthet och astigmatism, som vanligtvis förekommer hos de flesta albinoindivider. Eftersom starkt ljus ofta är besvärande är det ofta tillrådligt att bära mörka glasögon och en hatt med brätte.

Det är viktigt att ta hand om huden med solskyddskrämer och kläder och följa rekommendationerna från en hudläkare.

Analyserade gener

OCA2

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp