Tyrosinemi typ I

En sjukdom som orsakas av en defekt i enzymet fumarylacetoacetas, som är involverat i nedbrytningen av aminosyran tyrosin. Denna metaboliska störning orsakar ansamling av giftiga ämnen som påverkar levern och njurarna.

Tyrosinemi typ I (HT1) är resultatet av en brist på enzymet fumarylacetoacetathydrolas (FAH) som är involverat i nedbrytningen av aminosyran tyrosin. Detta leder till att tyrosin och metionin ackumuleras, liksom vissa giftiga ämnen, t.ex. succinylaceton och succinylacetoacetat, som hämmar metabolismen av porfyriner. Porfyrinmetabolismen omfattar viktiga processer som syntesen av hemoglobin i röda blodkroppar.

Prevalensen för HT1 uppskattas till 1 fall per 100 000 invånare, även om den är särskilt vanlig i Quebec-regionen i Kanada.

Symtom

Obehandlad tyrosinemi typ I orsakar symtom under det första levnadsåret, varav de viktigaste är leverdysfunktion och renal tubulär dysfunktion i samband med tillväxthämning och rakitis.

Dysfunktion i njurtubuli är vanligt hos patienter som är yngre än 6 månader. Nefromegali (förstorade njurar), rakitis, tillväxthämning och levercirros har observerats oftare hos patienter som är äldre än 6 månader, som också kan utveckla hepatocellulärt karcinom och porfyriliknande symtom.

Hantering av sjukdomar

Nitisinon (Orfadin®) är ett läkemedel godkänt för behandling av tyrosinemi typ I som blockerar parahydroxifenylpyrodruvsyradioxygenas, det andra steget i tyrosinnedbrytningen, vilket förhindrar ackumulering av fumarylacetoacetat och dess omvandling till succinylaceton.Vicosyradioxygenas, det andra steget i tyrosinnedbrytningen, förhindrar ackumulering av fumarylacetoacetat och dess omvandling till succinylaceton.

Läkemedelsbehandling med nitisinon måste åtföljas av en fenylalanin- och tyrosinrestriktiv diet för att förhindra bildandet av tyrosinkristaller i hornhinnan. Om fenylalaninkoncentrationen i blodet blir för låg (<20 μmol/L) bör naturliga proteiner tillsättas i kosten.

Levertransplantation utförs på barn som har svår leversvikt och inte svarar på nitisinonbehandling eller har tecken på hepatocellulärt karcinom.

Analyserade gener

FAH

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp