von Willebrands sjukdom

von Willebrands sjukdom är den vanligaste ärftliga blödningssjukdomen och drabbar en av 1 000 personer. Den kännetecknas av en förändring i blodplättarnas adhesion och aggregation som ökar risken för blödning.

Von Willebrand-faktor (vWF) är ett viktigt glykoprotein vid blodkoagulering som uppstår vid en skada, t.ex. en skada på en blodkapillär. VWF medierar trombocyternas adhesion och aggregation i skadad vävnad och är också involverat i transporten av koagulationsfaktor VIII (FVIII) i plasma.

Von Willebrands sjukdom (VWD) kan orsakas av en defekt i den gen som producerar VWF, den så kallade VWF-genen. Förändringar i VWF-genen kan leda till minskade nivåer av VWF och koagulationsfaktor VIII i blodet och utlösa sjukdomen.

VWD klassificeras i olika typer beroende på hur den påverkar VWF-nivåerna och funktionen. Typ 1 av VWD resulterar i partiell brist på vWF och nedärvs vanligtvis autosomalt dominant med ofullständig penetrans, även om vissa mutationer nedärvs autosomalt recessivt. En sjukdomsframkallande mutation anses ha ofullständig penetrans när inte alla individer med mutationen uppvisar symtom.

VWD typ 2 har olika undertyper med autosomal dominant och recessiv nedärvning beroende på undertypen och orsakar blödningar som varierar från mild till måttlig svårighetsgrad. VWD typ 3 är den allvarligaste formen, nedärvs recessivt och patienterna har fullständig VWF-brist.

Symtom

Blödningarnas svårighetsgrad och frekvens vid VWD varierar mycket och beror på patientens VWF-nivåer och koagulationsfaktor VIII-aktivitet. De vanligaste symtomen hos patienter med lindrig VWD är: slemhinneblödning som epistaxis eller näsblod, gingivalblödning, menorragi (kraftig och långvarig blodförlust under menstruationen) och långvarig blödning efter operation och tandutdragning.

Allvarligare symtom som hemartros eller gastrointestinal blödning och mjukdelshematom förekommer ofta endast hos personer med den allvarligare och mindre frekventa formen av sjukdomen.

Hantering av sjukdomar

Behandlingen inriktas på att kontrollera akut blödning och förebygga risken för blödning. Hemostatiska läkemedel som desmopressin finns tillgängliga för att förebygga och kontrollera blödning, och injicerbara VWF/FVIII-koncentrat används för substitutionsbehandling.

Analyserade gener

VWF

Bibliografi

Baronciani L, Peyvandi F. How we make an accurate diagnosis of von Willebrand disease. Thromb Res. 2020 Dec;196:579-589.

Casonato A, Pontara E, Morpurgo M, et al . Higher and lower active circulating VWF levels: different facets of von Willebrand disease. Br J Haematol. 2015 Dec;171(5):845-53.

Goodeve A. Diagnosing von Willebrand disease: genetic analysis. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):678-682.

James PD, Goodeve AC. von Willebrand disease. Genet Med. 2011 May;13(5):365-76.

James AH, Eikenboom J, Federici AB. State of the art: von Willebrand disease. Haemophilia. 2016 Jul;22 Suppl 5:54-9.

Johansson AM, Halldén C, Säll T, et al . Variation in the VWF gene in Swedish patients with type 1 von Willebrand Disease. Ann Hum Genet. 2011 Jul;75(4):447-55.

Kauskot A, Poirault-Chassac S, Adam F, Muczynski V, Aymé G, Casari C, et al . LIM kinase/cofilin dysregulation promotes macrothrombocytopenia in severe von Willebrand disease-type 2B. JCI Insight. 2016 Oct 6;1(16):e88643.

Manderstedt E, Lind-Halldén C, Lethagen S, Halldén C . Genetic Variation in the von Willebrand Factor Gene in Swedish von Willebrand Disease Patients. TH Open. 2018 Jan 30;2(1):e39-e48.

Pagliari MT, Baronciani L, Stufano F, et al . von Willebrand disease type 1 mutation p.Arg1379Cys and the variant p.Ala1377Val synergistically determine a 2M phenotype in four Italian patients. Haemophilia. 2016 Nov;22(6):e502-e511.

Sharma R, Flood VH. Advances in the diagnosis and treatment of Von Willebrand disease. Blood. 2017 Nov 30;130(22):2386-2391.

Zhang ZP, Lindstedt M, Falk G, et al . Nonsense mutations of the von Willebrand factor gene in patients with von Willebrand disease type III and type I. Am J Hum Genet. 1992 Oct;51(4):850-8.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp