Zellwegers syndrom

Även känt som cerebrohepatorenalt syndrom, är det en sjukdom som leder till en minskning av mängden peroxisomer i cellerna. Den orsakas vanligtvis av förändringar i en av de 13 PEX-generna.

Zellwegers syndrom är den allvarligaste varianten av störningar i peroxisombiogenesen. Det kännetecknas av neuraldefekter, dysmorfa kraniofaciala drag, neonatala kramper och leverdysfunktion. Det är genetiskt och nedärvs enligt ett autosomalt recessivt mönster.

Syndromet orsakas av mutationer i en av de 13 PEX-gener som kodar för peroxinproteiner. Patogena varianter i PEX-generna kan leda till förändringar i peroxisombildningen och peroxisomal dysfunktion som kan vara mer eller mindre uttalad beroende på mutationernas effekt.

Peroxisomer är viktiga cellulära organeller för lipidmetabolism (involverade i β-oxidation av mycket långkedjiga fettsyror), syntes av plasmalogener (plasmalogensyntes) och syntes av plasmalogener (plasmalogensyntes).ntes av plasmalogener (fosfolipider som förekommer rikligt i hjärna och hjärta), gallsyraproduktion och avgiftning av glyoxylat.

Incidensen av Zellwegers syndrom i den allmänna befolkningen är 1 fall per 50 000 individer och är högst i Saguenay-Lac St Jean-regionen i Quebec (Kanada), med cirka 1 fall per 12 000 invånare.

Symtom

De första symtomen uppträder under nyföddhetsperioden, då organmissbildningar och peroxisomal dysfunktion uppstår. Nyfödda uppvisar karakteristiska kraniofaciala abnormiteter och makrocefali eller mikrocefali. Skelettavvikelser och subkortikala njurcystor är vanliga. Tillväxthämning, hepatomegali, gulsot och koagulopati förekommer ofta. Okulära störningar, progressiv synnedsättning och sensorineural hörselnedsättning kan förekomma. Funktionen i centrala nervsystemet är allvarligt nedsatt och patienterna drabbas av djupgående psykomotorisk retardering. Allvarlig hypotoni, neonatala kramper, leverdysfunktion eller leukodystrofi förekommer.

Fall har beskrivits av patienter med symtom som kan vara allvarliga, intermediära eller milda och som korrelerar med graden av påverkan på peroxisomaktiviteten. Fullständig förlust av peroxisomer leder till en dödlig utvecklingsstörning, Zellwegers syndrom, medan lindrigare dysfunktion kan orsaka syn- och hörselnedsättning, nagel- och emaljavvikelser och olika neurologiska defekter.

Hantering av sjukdomar

Vården är inriktad på symtomatisk behandling och kan inkludera gastrostomi för att ge näring. Vitamin-, folsyra- och DHA-tillskott används. Användning av hörapparater för att behandla hörselnedsättning, kirurgi för att ingripa mot katarakt och glaukom, om sådana förekommer, och användning av glasögon för synproblem.

Användning av antikonvulsiva läkemedel och tidiga interventionstjänster för utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning; binjureersättningsbehandling och understödjande behandling för oxalatnjursten och kirurgiskt ingrepp.

Analyserade gener

PEX1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp