Astma

Astma är en kronisk sjukdom som orsakas av inflammation i luftvägarna som smalnar av och gör det svårt att andas och orsakar andnöd. Symtomen visar sig vanligtvis i form av attacker (astmaanfall) som uppstår efter exponering för utlösande faktorer, t.ex. allergener, vissa mediciner, virusinfektioner eller rökning. Astma är ett stort hälsoproblem i hela världen, med en prevalens på 5-14% av befolkningen.

Hittills har ingen enskild direkt orsak till astma identifierats, även om ett brett spektrum av riskfaktorer som är förknippade med sjukdomen har identifierats. Bland dessa kan nämnas

 • Förekomst av andra allergier. Det har visat sig att astma är vanligare hos personer som lider av andra allergier, eksem eller rinit.
 • Urbanisering: astma är vanligare hos personer som bor i storstäder, troligen på grund av livsstilsfaktorer.
 • Problem med lungornas utveckling och mognad under barndomen, i samband med för tidig födsel, exponering för tobaksrök, låg födelsevikt eller virala luftvägsinfektioner.
 • Exponering för allergener och miljöirriterande ämnen som dammkvalster, luftföroreningar, kemikalier, ångor eller damm.
 • Övervikt och fetma hos barn och vuxna.

Symtom

Astma är en kronisk sjukdom som får lungorna att svullna och dra ihop sig, vilket resulterar i ett antal karakteristiska symtom som kan variera från person till person. I de flesta fall uppträder astma i attacker som varar i minuter eller dagar, åtskilda av symptomfria perioder. Under den akuta perioden kan du uppleva

 • Hosta med eller utan slemproduktion.
 • Interkostal spänning (huden mellan revbenen drar ihop sig när man andas).
 • Andnöd som förvärras vid aktivitet.
 • pipande andning vid andning
 • Smärta eller stelhet i bröstet
 • Svårigheter att sova
 • onormalt andningsmönster

Ibland kan allvarligare symtom uppstå som kräver omedelbar läkarvård, t.ex. blåfärgning av huden, nedsatt vakenhet, extrem andfåddhet eller snabb puls.

Förebyggande

Hittills finns det inga effektiva åtgärder för att förhindra att astma uppstår, men det går att behandla astman genom att förebygga de viktigaste utlösande faktorerna och undvika nya attacker.

 • Undvik att andas in allergiframkallande ämnen som pollen, dammkvalster, svamp eller djurhår (särskilt katt- och hundhår). Undvik eller minska exponeringen för dammkvalster genom att undvika mattor och mjuka leksaker i hemmet.
 • Undvik att använda mediciner som aspirin eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
 • Undvik exponering för irriterande ämnen som tobaksrök, luftföroreningar, rengöringsmedel, hårspray etc.
 • Undvik varma, fuktiga miljöer som inomhuspooler eller intensiv fysisk träning.

Förutom farmakologiska behandlingar, som kan vara nödvändiga för att kontrollera astmasymtomen (främst bronkdilaterare och inhalerade kortikosteroider), finns i vissa fall immunterapi, dvs. allergivacciner, tillgängliga. Detta är den enda behandling som har visat sig kunna minska det naturliga förloppet av allergisk sjukdom, även om dess potentiella nytta beror på typen av allergi och inte rekommenderas för alla astmapatienter.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

123 loci

Analyserade gener

ABCB5 ACO2 ADAD1 ADAMTSL3 ADAMTSL4 ADO ADORA1 AHI1 ALOX15 ARHGAP15 ARRDC1 ATXN2 BATF3 BCL2L11 CADM3 CARD11 CCR4 CD200R1 CD247 CD70 CD80 CEP95 CLEC16A CLIC6 COG6 COL16A1 CXCR5 CYP26B1 D2HGDH DAW1 DPP4 EEFSEC ELAVL2 ETS1 FADS1 FCER1G FNDC9 FOXA3 GATA3 GNA15 GSDMB HDAC7 HLA-DPA1 ID2 IL13 IL18R1 IL1RL1 IL33 IL4R IL6 IL7R ITPKA ITPKB JAZF1 KLF5 LACC1 LBH LPP LRRC32 LYVE1 MAF1 MAP2K4 MPND MUC16 MUC5AC MYC MYO9B NCF4 NDFIP1 NEK6 NFATC2 NFKBIA NOD2 NRROS OLIG3 OVOL1 PEX14 PLCL2 POLI PRR5L PTPRC PTTG1 RAD51B RAF1 RAPGEF6 RBM15B RIN3 RORA RUNX3 RYBP SERPINB7 SIK2 SLC45A1 SLC7A10 SMAD3 SMAD7 SOCS3 SOX4 SPATA32 SPEM2 SPPL3 STAT5B STAT6 STEAP1B TBL1XR1 TBX21 TCF7 TESPA1 THEMIS TLR1 TM9SF2 TNFAIP8 TNFRSF11A TNFRSF14 TNFRSF6B TNFSF15 TNFSF4 TPD52 TRAF1 TRAF3 TSLP TSPAN8 ZBED9 ZBTB10 ZBTB38 ZDHHC12 ZNF217 ZNF366 ZNF652 ZNF76

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp