Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är ett psykiskt tillstånd som kännetecknas av extrema humörsvängningar som påverkar sinnesstämning, tänkande, beteende och förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det kan pågå i månader eller år, i olika stadier, där lugnt och normalt beteende varvas med maniska och depressiva episoder. Enligt WHO drabbar sjukdomen 45 miljoner människor världen över, vilket gör den till den sjätte största orsaken till funktionsnedsättning i världen.

Orsaken är biologisk och genetisk. Det limbiska systemet ansvarar för att reglera känslor och upprätthålla en stabil sinnesstämning i enlighet med omständigheterna. Hos personer som lider av bipolär sjukdom fungerar det limbiska systemet inte som det ska och humöret förändras plötsligt utan någon uppenbar anledning.

Dessutom finns det ett antal riskfaktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen:

 • Familjehistoria. Bipolär sjukdom har en stark genetisk grund och risken ökar betydligt om det finns direkta släktingar som drabbats.
 • Användning av droger som cannabis eller kokain.
 • Vissa läkemedel, t.ex. kortikoider, kan utlösa episoder hos mottagliga individer.
 • Förlossning och postpartum. Hos vissa kvinnor kan dessa fungera som utlösare. Kvinnor som är mottagliga för eller har diagnostiserats med bipolär sjukdom löper dessutom större risk att drabbas av förlossningsdepression.
 • Utsättning av läkemedel. Detta är den främsta riskfaktorn och orsaken till återfall hos personer som diagnostiserats med bipolär sjukdom.

Symtom

Bipolär sjukdom kännetecknas av omväxlande maniska och depressiva episoder av varierande varaktighet. Var och en av faserna kännetecknas av olika aspekter, även om manifestationerna kan variera mycket från person till person.

Den maniska fasen kännetecknas av:

 • Onormala episoder av optimism, nervositet eller spänning.
 • Agitation, ökad aktivitet eller energi.
 • Överdriven känsla av välbefinnande.
 • Minskat behov av sömn.
 • Obetänksamt beteende och brist på självkontroll.
 • Distraktion.

Den depressiva fasen kan i sin tur omfatta följande symtom:

 • Sorgsenhet eller nedstämdhet.
 • Svårigheter att koncentrera sig.
 • Ätproblem, dålig aptit och viktminskning.
 • Trötthet och utmattning.
 • Känslor av värdelöshet eller skuld.
 • Förlorad glädje över aktiviteter som man tidigare tyckte om.
 • Förlust av självkänsla.
 • Tankar på död eller självmord.
 • Svårigheter att somna eller för mycket sömn.
 • Tillbakadragande från vänner eller aktiviteter som man tidigare tyckt om.

Båda dessa faser kan leda till uppenbara svårigheter i vardagliga aktiviteter som arbete, skola, sociala aktiviteter eller relationer.

Förebyggande

Det finns inget effektivt sätt att förebygga bipolär sjukdom. Tidig behandling kan dock bidra till att förhindra att sjukdomen förvärras och kan leda till en god livskvalitet.

Om du har diagnostiserats med bipolär sjukdom eller har en förstagradssläkting som drabbats är det viktigt att vara medveten om följande:

 • Var uppmärksam på varningssignalerna. Tidig behandling av symtomen kan bidra till att minimera deras effekter.
 • Undvik droger och alkohol.
 • Ha en god sömnhygien.
 • Ta medicinen på rätt sätt. Att avbryta behandlingen eller minska dosen kan bidra till att utlösa nya episoder.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

63 loci

Analyserade gener

ACTN3 ADCY2 ADO ADRM1 ANK3 BCL11B BTN2A1 C15orf40 C16orf72 CACNA1B CACNA1C CACNB2 CD47 CERS6 CUL4A DCLK3 DOCK2 DUSP26 FADS1 FES FKBP2 GRIN2A GSDME HDAC5 HOMER1 KCNB1 KCNS1 KDM3B KIAA1109 LMAN2L MAD1L1 MATN4 MDFIC2 MED24 MRPS33 MSRA NFIA NT5DC2 PACS1 PLEC PLXNA4 POU3F2 PRSS55 PSMD3 RAMACL RASGRP1 RGS5 RPL13 RTN4RL1 SCN2A SHANK2 SLC25A17 SP4 SRPK2 SSBP2 STARD9 SYNE1 TENM4 THSD7A TMEFF2 TRPT1 XPNPEP1 ZSCAN2

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp