Bukaortaaneurysm

En aneurysm är en onormal utvidgning av en artär som orsakas av en svaghet i blodkärlsväggen. Detta ökar risken för bristning och kan leda till livshotande blödningar. Det kan uppstå i vilket blodkärl som helst, men de flesta uppstår i aortan.

De exakta orsakerna till aortaaneurysm är okända, även om vissa miljörelaterade riskfaktorer har identifierats som, tillsammans med genetiska faktorer, kan öka risken för försvagning av artärväggen. Dessa faktorer är bl.a:

  • Rökning.
  • Högt blodtryck.
  • Höga kolesterolnivåer.
  • Manligt kön.
  • Ålder: sjukdomen uppträder oftare från 60 års ålder och uppåt.

Förutom ovanstående, som är vanligare, finns det andra faktorer som trauma eller vissa sjukdomar, t.ex. kollagenopatier, som avsevärt kan öka risken för att drabbas av en aneurysm.

Symtom

Aneurysmer kan uppstå och utvecklas utan att ge några symtom, vilket gör dem svåra att upptäcka. Ibland kan ett aneurysm vara litet och förbli så, men andra kan växa snabbt. Ibland kan man uppleva smärta i buken, ryggsmärta och/eller en puls nära naveln under utvecklingen.

I de flesta fall ger aneurysmer dock inga symtom förrän de brister, vilket kan leda till svår buksmärta, yrsel, takykardi eller hypotoni. I dessa fall är det viktigt att söka medicinsk hjälp eftersom de kan vara livshotande.

Förebyggande

Eftersom de flesta aneurysm i de flesta fall är symtomfria är det viktigt att personer med ökad risk (manliga rökare över 60 år med familjehistoria) genomgår bilddiagnostiska tester för att upptäcka dem. Om de upptäcks i ett tidigt skede kan de behandlas för att förhindra att de växer och brister.

Dessutom rekommenderas i allmänhet att man undviker miljörelaterade riskfaktorer som rökning, högt blodtryck eller höga kolesterolnivåer.

Ta reda på om du är genetiskt predisponerad för sjukdom och ta kontroll över din hälsa. Klicka här för mer information.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

10 loci

Analyserade gener

ADAMTS8 APOE CDKN1A CRISPLD2 GDF7 LIPA MEPE RBBP8 TRIB1 ZPR1

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp