Diafragmabråck

Diafragmabråck är en medfödd anomali som innebär att det finns en onormal öppning i diafragman, den muskel som sitter mellan bröstkorgen och buken. Ibland kan vissa bukorgan förskjutas in i brösthålan. Det är ett sällsynt tillstånd med en incidens på 1-5/10 000 födslar.

Diafragmabråck är en sällsynt avvikelse som uppstår under fosterutvecklingen. När diafragman inte utvecklas korrekt kan bukorgan vandra in i brösthålan. Den exakta orsaken är okänd, men man tror att det beror på en komplex kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer, där de förstnämnda är viktigare. Dessutom har 40% av de barn som föds med detta tillstånd även andra associerade problem.

Symtom

Det mest uppenbara tecknet när barnet föds är andningsproblem, som beror på ineffektiv rörelse av diafragman vid andning och eventuell kompression av lungorna. Detta kan orsaka blåaktig hudfärg, snabb andning och/eller takykardi.

Förebyggande

För närvarande finns det inget känt sätt att förebygga diafragmabråck. Sjuttio procent av de diafragmatiska missbildningarna har inget syndromiskt ursprung, medan de återstående 30 procenten är förknippade med förekomsten av andra syndrom, i vilka fall föräldrarna kan använda sig av genetisk rådgivning för att förhindra utvecklingen av dessa syndrom.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

10 loci

Analyserade gener

ADAMTS16 AGBL3 BARX1 CRTC1 EFEMP1 MDFIC2 RP1L1 UQCC1 WT1 ZNF391

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp