Gallstenar

Gallsten eller cholelithiasis är förhårdnade avlagringar av matsmältningsvätska som bildas i gallblåsan. Detta leder till att gallgången blockeras och gallan inte kan släppas ut i tarmen, vilket orsakar symtom. De kan variera i storlek från små, som ett sandkorn, till stora, som golfbollar.

Det är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med en prevalens som varierar mellan 5 och 25 procent beroende på geografiskt ursprung, kön och ålder.

Den huvudsakliga orsaken till gallstensbildning är inte helt klarlagd, men det är känt att den orsakas av överskott av kolesterol eller bilirubin i gallan. Det kan också bero på att gallan inte töms ordentligt eller tillräckligt ofta. Vissa människor är mer benägna att utveckla dem på grund av riskfaktorer som spelar en viktig roll.

 • Kön: de är vanligare hos kvinnor.
 • Graviditet.
 • Hormonbehandlingar med östrogen.
 • Ålder.
 • Etniskt ursprung: vanligare hos indianer och mindre vanligt hos personer med afrikanskt ursprung.
 • Fetma.
 • Höga kolesterol- och triglyceridnivåer.
 • Snabb viktminskning.
 • Kaloririk kost.
 • Brist på fysisk aktivitet.
 • Hemolys och kroniska bakterie- eller parasitinfektioner.

Symtom

Många personer med gallsten har inga symptom alls.

Gallsten upptäcks ofta som ett slumpmässigt fynd vid en röntgenundersökning av buken.

Men om en stor sten blockerar ett rör eller en kanal som dränerar gallblåsan kan en krampartad smärta uppstå i mitten till övre högra delen av buken, så kallad gallkolik. Smärtan försvinner om stenen passerar in i den första delen av tunntarmen.

Symtom som kan förekomma är bl.a:

 • Smärta i övre högra eller mellersta delen av buken under minst 30 minuter. Smärtan kan vara konstant eller krampartad. Den kan vara skarp eller matt.
 • Feber
 • Gulfärgning av huden och ögonvitorna (gulsot).

Andra mindre vanliga symtom kan vara

 • lerfärgad avföring
 • Illamående och kräkningar.

Förebyggande

Genetiska faktorer verkar spela en viktig roll vid kolelithiasis, vilket gör det svårare att förebygga sjukdomen. Det finns dock några rekommendationer för att undvika gallsten:

 • Håll en hälsosam vikt och undvik snabb viktminskning.
 • Ät en hälsosam och balanserad kost.
 • Motionera regelbundet.
 • Undvik vissa mediciner (sådana som sänker kolesterolvärdet eller hormonbehandling).

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

21 loci

Analyserade gener

ABCB4 ABCG8 ANPEP ATP8B1 CYP7A1 FADS1 FUT2 FUT6 GATA4 HNF1A HNF1B HNF4A IRF2BP1 JMJD1C KDELR LITAF LRBA MAL2 MARCHF8 SKIDA1 SULT2A1 TM4SF4 TMBIM1 TTC39B UGT1A6

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp