Hjärtsvikt

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte kan pumpa blodet ordentligt. När detta inträffar kan blodet stämma tillbaka och vätska ansamlas i lungorna, vilket kan orsaka andningsproblem. Förekomsten fördubblas för varje årtionde och ökar till 10 % vid 70 års ålder.

Den främsta orsaken till hjärtsvikt är svaghet, skada eller stelhet i hjärtat. Faktorer som kan leda till detta är bl.a:

 • Det är mycket vanligare i äldre åldrar.
 • Kranskärlssjukdom: detta är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt och orsakas av uppbyggnad av fettavlagringar i artärerna som minskar deras diameter.
 • Hypertoni: högt blodtryck tvingar hjärtat att arbeta hårdare.
 • Tidigare hjärtinfarkt: skador på hjärtmuskeln till följd av en hjärtinfarkt kan leda till efterföljande pumpningsproblem.
 • Sjukdom i hjärtklaffarna
 • Arytmier i hjärtat. Dessa kan försvaga hjärtmuskeln.
 • Diabetes: ökar risken för högt blodtryck och kranskärlssjukdom.
 • Sömnapné: lägre syrenivåer på grund av sömnapné leder till ökad risk för oregelbunden hjärtrytm och kranskärlssvaghet.
 • fetma
 • vissa infektioner
 • Alkohol- eller droganvändning.
 • Läkemedel: vissa läkemedel, t.ex. rosiglitazon eller NSAID, kan orsaka hjärtsvikt hos vissa personer.

Symtom

Symtomen utvecklas vanligtvis långsamt, men ibland kan de uppträda plötsligt. Symtomen omfattar bl.a:

 • Andnöd, trötthet och svaghet.
 • Svullnad på grund av vätskeretention i de nedre extremiteterna
 • Takykardi
 • Kronisk hosta
 • Viktökning på grund av vätskeretention
 • Illamående och aptitlöshet
 • Koncentrationssvårigheter eller minskad vakenhet

Förebyggande

Hjärtsvikt är ofta resultatet av andra tillstånd som orsakar den, så förebyggande åtgärder innebär att kontrollera dessa tillstånd. Till dessa hör, som beskrivits ovan, kranskärlssjukdom, högt blodtryck, diabetes och fetma.

Dessutom finns det livsstilsåtgärder som kan bidra till att minska risken, t.ex. att inte röka, motionera regelbundet, äta en balanserad kost, hålla en hälsosam vikt och kontrollera stress.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

11 loci

Analyserade gener

BAG3 CDKN1A CDKN2B KLHL3 LPA PITX2 PSRC1 RPGRIP1L SH2B3 SYNPO2L

Bibliografi

Shah S, Henry A, Roselli C, et al. Genome-wide association and Mendelian randomisation analysis provide insights into the pathogenesis of heart failure. Nature Communications. 2020 Jan;11(1):163.

What is Heart failure? National Heart, Lung and Blood Institute (NIH) [May 2022]

Heart failure. MedlinePlus. National Library of medicine (NIH) [Aug 2022]

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp