Lungcancer

Lungcancer är en tumör som uppstår i lungvävnaden. Det är den vanligaste cancerformen i världen och drabbar män och kvinnor i lika hög grad. Den främsta riskfaktorn är rökning, som ligger bakom 80 procent av fallen. Tidig diagnos av lungcancer är den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik behandling.

Lungcancer står för nästan 12% av alla cancerfall som diagnostiseras i världen. Den främsta orsaken till att lungcancer utvecklas är rökning. Det uppskattas att omkring 80 procent av fallen orsakas av rökning och många av de återstående av exponering för tobaksrök.

Rökning är utan tvekan den viktigaste riskfaktorn för lungcancer, även om andra faktorer också har identifierats som bidragande:

 • Tid och antal cigaretter. Risken för lungcancer ökar ju fler och längre cigaretter man röker.
 • Passiv exponering för tobaksrök.
 • Exponering för radon, en radioaktiv gas som ansamlas i vissa bostäder och på vissa arbetsplatser. Radon beräknas ligga bakom 3-14 % av fallen av lungcancer.
 • Exponering för asbest.
 • Miljöföroreningar. Vissa studier tyder på att föroreningar i storstäder kan öka risken för lungcancer.

Symtom

I de tidiga stadierna visar lungcancer vanligtvis inga symptom. Dessa uppträder när cancern är mer avancerad, vilket gör att prognosen är dålig. De mest karakteristiska tecknen och symtomen är:

 • Ihållande hosta upp blod.
 • Andnöd.
 • Smärta i bröstet.
 • Heshet.
 • Oförklarlig viktminskning.
 • ben- och ledvärk
 • Huvudvärk
 • svullnad i nacke och ansikte

Förebyggande

Lungcancer är den vanligaste dödsorsaken i världen. Även om den inte helt kan förebyggas kan risken minskas effektivt genom ett antal åtgärder.

 • Undvik exponering för tobak. Att inte röka och undvika exponering för tobaksrök är den effektivaste åtgärden för att minska risken för lungcancer.
 • Undvik exponering för radon eller asbest, kemikalier som är direkt kopplade till lungcancer.
 • En hälsosam livsstil med en balanserad kost rik på frukt och grönsaker och regelbunden fysisk aktivitet.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

21 loci

Analyserade gener

AK5 CHRNA5 CLPTM1L CYP21A2 CYP2A6 EPHX2 GABBR1 GTF2H4 H2BC11 H4C8 HLA-DOB MICB MPZL3 PGBD1 PTGFR RAD52 RNASET2 RPP21 SEMA6D SLC17A4 TRIM27 WNK1 ZNF184

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp