Näspolyper

Näspolyper är små, mjuka, smärtfria, icke-cancerösa tumörer som utvecklas inuti näsan och bihålorna. De orsakas av kronisk slemhinneinflation och är vanligast hos vuxna och drabbar 5 procent av befolkningen.

Det tillstånd som förknippas med förekomsten av polyper kallas nasal polypos. Dessa polyper kan variera kraftigt i storlek och utgör ofta inte något hälsoproblem, men ibland kan deras storlek göra att de blockerar luftvägarna och kräver operation. Orsakerna till att de uppstår är inte helt klarlagda, men det finns faktorer som kan leda till att de uppstår, t.ex. följande:

 • Även om de kan förekomma i alla åldrar är de vanligare hos unga vuxna.
 • Det är en patologi som orsakar inflammation i luftvägarna.
 • Känslighet för aspirin, eftersom det kan förvärra kronisk inflammation i näsan och bihålorna.
 • Allergisk bihåleinflammation.
 • Cystisk fibros, en genetisk sjukdom som ökar sekretets viskositet.
 • Brist på D-vitamin.
 • Vissa sjukdomar som Churg-Strauss syndrom.

Symtom

Om polyperna är små har de sannolikt inga associerade symtom, men om de är många eller stora kan de blockera näsgångarna och/eller bihålorna och orsaka symtom som de som anges nedan:

 • Rinnande näsa med rinnande sekret.
 • Konstant nästäppa
 • Försämrat smak- och luktsinne
 • Ansikts- och huvudvärk
 • Känsla av tryck mot ansiktet
 • Snarkning
 • Frekvent näsblod

Förebyggande

Eftersom de exakta orsakerna till näspolyper är okända finns det inget effektivt sätt att förhindra att de bildas. Det finns dock strategier för att minska sannolikheten för att utveckla dem:

 • Behandla allergier och astma.
 • Undvik ämnen som kan irritera nässlemhinnan, t.ex. allergener, tobaksrök, vissa kemikalier eller damm.
 • Ha goda hygienvanor, t.ex. god handtvätt, för att undvika luftvägsinfektioner.
 • Upprätthåll en fuktig miljö i hemmet, eftersom det gynnar slemflödet och förebygger obstruktion och inflammation i bihålorna.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

20 loci

Analyserade gener

ADO ALOX15 BACH2 COLEC10 CYP2S1 FOXP1 GATA3 GPX4 HLA-DQA1 IL18R1 IL33 IRF1 IRF4 NCOA1 RMI2 RPS26 TBX1 TNFSF11 TSLP ZEB2

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp