Öppenvinkelglaukom

Den kännetecknas av progressiv degeneration av synnerven, vanligen åtföljd av en ökning av det intraokulära trycket. Det är den näst vanligaste orsaken till irreversibel blindhet i världen, med en uppskattad total prevalens på cirka 2,4%. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede för att fördröja eller förhindra synförlust, eftersom det inte går att återställa synförmågan när den väl har uppstått.

Vid öppenvinkelglaukom är, som namnet antyder, dräneringsvinkeln för det intraokulära vatten som bildas av hornhinnan och iris fortfarande öppen, men dräneringssystemet är delvis blockerat, vilket gör att ögontrycket gradvis ökar och att synnerven skadas. Förutom familjehistoria skulle följande faktorer öka risken för att utveckla öppenvinkelglaukom:

  • Tidigare förhöjt intraokulärt tryck.
  • Ålder: risken ökar med åldern, särskilt efter 60 års ålder.
  • Afroamerikansk, asiatisk eller latinamerikansk härkomst har förknippats med en ökad risk för glaukom.
  • Vissa sjukdomar, t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar eller högt blodtryck.
  • Särskilda ögonegenskaper, t.ex. hornhinnor som är tunna i mitten,
  • Ögonsjukdomar som extrem närsynthet eller långsynthet, tidigare ögonskada eller vissa typer av ögonkirurgi.
  • Långvarig kortikosteroidmedicinering, särskilt ögondroppar.

Symtom

I de tidiga stadierna är det inte förknippat med symtom, orsakar inte smärta och synen förblir normal. Om sjukdomen lämnas obehandlad börjar dock den laterala eller perifera synen gradvis försämras i form av oregelbundna blinda fläckar. Med tiden, när sjukdomen fortskrider, påverkas även den centrala (framåtriktade) synen i form av tunnelseende, som minskar tills den är helt förlorad. Detta kan drabba ett eller båda ögonen. Det intraokulära trycket kan vara normalt eller högt, men är nästan alltid högre i det öga som har den mer avancerade skadan på synnerven.

Förebyggande

Tidig upptäckt av glaukom kan förhindra synförlust eller bromsa utvecklingen. Följande riktlinjer rekommenderas därför:

  • Besök en ögonläkare från 40 års ålder minst en gång om året för att kontrollera det intraokulära trycket och genomföra en detaljerad undersökning av synnerven.
  • Regelbunden, måttlig fysisk aktivitet kan minska ögontrycket och hjälpa till att förebygga glaukom.
  • Använd lämpliga ögonskydd när så krävs, både i arbetet och på fritiden. Allvarliga ögonskador kan främja utvecklingen av glaukom.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

63 loci

Analyserade gener

ABCA1 ABO ADAMTS8 AFAP1 ALCAM ANGPT1 ANKH ANTXR1 ARHGEF12 BICC1 BMP2 C14orf39 CAV1 CCDC91 CDC7 CDH11 CDKN2A CDKN2B CELF2 CHEK2 CTTNBP2 CYP26A1 DGKG ERBB4 ETS1 FBXO32 FGF9 FMNL2 FOXC1 GAS7 GNB1L H1-0 LMO7 LMX1B LOXL1 LPP LTBP2 LYPLAL1 ME3 MEIS1 MTFR2 NAP1L5 NUDT7 PITX2 PKHD1 PLCE1 PLEKHA7 PNPT1 POU6F2 PTHLH RAPSN SCFD2 SEMA3C SH2B3 SIX6 SMIM18 SRR SRSF3 SVEP1 THSD7A TMTC2 TOP2B TSC22D2 UCK2 VCAM1 VPS13C ZNRD2

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp