Schizofreni

Schizofreni är en kronisk, allvarlig och funktionsnedsättande psykiatrisk sjukdom som innebär att de drabbade individerna tolkar verkligheten på ett onormalt sätt. Sjukdomen kan orsaka en kombination av hallucinationer, vanföreställningar och allvarliga tanke- och beteendestörningar. Detta kan orsaka rädsla och göra de drabbade tillbakadragna och lättirriterade. Den drabbar omkring 24 miljoner människor världen över.

De exakta orsakerna till sjukdomen är okända, men man tror att den beror på en kombination av genetik och miljömässiga och/eller psykosociala faktorer som leder till en dysreglering av hjärnans fysiologi. Hittills genomförda studier visar att en obalans i neurotransmittornivåerna uppstår hos de drabbade.

Riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av denna sjukdom är bl.a:

 • Förekomst av andra odiagnostiserade psykiska störningar.
 • Komplikationer under graviditet och förlossning, t.ex. undernäring eller exponering för toxiner eller virus som kan påverka hjärnans utveckling.
 • Användning av psykoaktiva eller psykotropa läkemedel under tonåren och i ung vuxen ålder.

Symtom

Schizofreni diagnostiseras vanligen före 30 års ålder, mycket sällan hos barn och efter 45 års ålder. Symtomen omfattar problem med tänkande, beteende och känslor. Tecken och symtom kan variera. De vanligaste är följande:

 • Fantasier: de drabbade har falska föreställningar som inte har någon grund i verkligheten, t.ex. att de tror att de blir mobbade eller att en katastrof kommer att inträffa.
 • Hallucinationer, som innebär att man ser eller hör saker som inte finns. De kan involvera alla sinnen, men att höra röster är vanligtvis det vanligaste.
 • Desorganiserat eller onormalt motoriskt beteende, t.ex. motstånd mot att följa instruktioner, olämplig kroppshållning eller oengagerade rörelser.
 • Försämrad kommunikation, med meningslösa konversationer.
 • Negativa symtom är förknippade med störningar av normala känslor och beteenden. De är svårare att känna igen. Personer med negativa symtom behöver hjälp med dagliga uppgifter.
 • Hos ungdomar kan social tillbakadragenhet, dåliga skolresultat, irritabilitet och bristande motivation förekomma.

Det är vanligt att symtomen förändras över tid när det gäller typ och svårighetsgrad, med omväxlande perioder av försämring och tillbakagång.

Förebyggande

De exakta orsakerna till schizofreni är okända, så det är inte möjligt att helt förebygga sjukdomen. Man vet att flera faktorer kan bidra till uppkomsten av schizofreni. Bland de icke-modifierbara faktorerna är den mest kända genetiska predispositionen: 10 procent av alla personer med schizofreni har en nära släkting (föräldrar, syskon) som har diagnostiserats med schizofreni.

Det finns också ett antal åtgärder som kan bidra till att minska risken för att sjukdomen bryter ut:

 • Kontroll under graviditeten och efter förlossningen för att undvika komplikationer som undernäring hos barnet, havandeskapsförgiftning eller tidig behandling av eventuella neonatala infektioner.
 • Undvik droger som cannabis, alkohol eller kokain.
 • Undvik att utsätta barn och ungdomar för traumatiska händelser.
 • Upprätthålla goda sociala relationer, vilket hjälper till att ha god självkänsla, minska stress och inte känna sig ensam.
 • Stresshantering.
 • Använda skyddsåtgärder mot huvudskador, t.ex. hjälm när man cyklar eller kör motorcykel.
 • Hälsosam livsstil, med regelbunden motion och hälsosam mat.

Schizofreni kräver livslång behandling, även om symtomen försvinner. De multidisciplinära behandlingar som finns tillgängliga, som inkluderar farmakologiska och psykiatriska metoder, hjälper till att hantera sjukdomen mycket effektivt och förhindra utbrott.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

90 loci

Analyserade gener

AKT3 ATXN7 BCL11B BRINP2 CACNA1C CACNA1I CACNB2 CCDC68 CHRM3 CHRNA3 CNNM2 CNTN4 COA8 CYP2D6 DGKZ DMRTA1 DPYD DRD2 DUSP26 EP300 ERCC4 ETF1 FES FLRT1 FTCDNL1 FUT9 GATAD2A GIGYF2 GOLGA6L4 GRIA1 GRIN2A GRM3 GSDME IGSF9B IMMP2L ITIH3 KCNQ5 KCNV1 KDM3B KDM4A KLHL29 LETM2 LMAN2L LRRIQ3 LUZP2 MAD1L1 MRPL33 MRTFA NMUR2 NRGN NUDT12 PAH PCLO PCNX1 PGBD1 PITPNM2 PLCL1 PPARGC1A PPP1R16B PRKD1 PTGIS PTN PTPRU RGS6 RORA SDCCAG8 SF3B1 SHMT2 SLC39A8 SNAP91 SNX19 SORCS3 SRPK2 STAG1 TAOK2 TCF4 TMTC1 TRANK1 TRIM8 TSNARE1 VPS45 VRK2 ZNF804A ZSWIM6

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp