Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning är en hörselnedsättning som beror på skador i innerörat eller på hörselnerven som leder ljudet till hjärnan. För de drabbade är det svårt att avgöra varifrån ljudet kommer, det kan påverka ett eller båda öronen och svårighetsgraden kan variera. Det är ett relativt vanligt tillstånd som kan drabba upp till 5% av världens befolkning.

Sensorineural hörselnedsättning kan ha sitt ursprung i innerörat eller i hörselnerven. Den främsta orsaken är skador på hårcellerna i cochlea, vilket leder till försämrad uppfattning av ljudets intensitet och kvalitet. Orsaken till denna försämring är inte helt klarlagd, även om det finns identifierade riskfaktorer, t.ex. följande

  • Ålder: åldrandet är den viktigaste faktorn.
  • Onormal utveckling av örat under fosterstadiet.
  • Trauma.
  • Exponering för höga ljud.
  • Tidigare sjukdomar som meningit.
  • Användning av ototoxiska läkemedel, t.ex. antimalariamedel, acetylsalicylsyra, vissa diuretika eller betablockerare, bland andra.

Symtom

Det mest uppenbara symptomet på sensorineural hörselnedsättning är hörselnedsättning, så den drabbade personen kan ha svårt att förstå tal, vilket gör det svårt att följa en konversation. Om hörselnedsättningen bara finns i ett öra kan det dessutom orsaka problem med att lokalisera varifrån ljud kommer eller att höra bakgrundsljud.

Andra symptom som kan vara vanliga är en känsla av yrsel, svindel och balansförlust. Dessutom kan tinnitus, en uppfattning av ljud utan en extern källa, också förekomma.

Förebyggande

Det finns inga effektiva åtgärder för att förhindra utvecklingen av sensorineural hörselnedsättning, även om det finns åtgärder som kan vidtas, till exempel att undvika exponering för höga ljudnivåer och skydda örat när exponering är oundviklig. Det är också lämpligt att torka örat ordentligt efter bad och undvika att använda bomullspinnar för att minimera risken för infektion.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

9 loci

Analyserade gener

ARHGAP28 ARHGEF28 BMPER CTBP2 EML6 H1-0 MYO6 NID2 ODF3L2

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp