Atorvastatin (Dosering)

Atorvastatin är ett statinläkemedel som används för att sänka kolesterolnivåerna i blodet och förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Muskelmyopati är en av de viktigaste biverkningarna av statinbehandling, och genomiska varianter har beskrivits som ökar känsligheten för myopati. Att justera doseringen av atorvastatin enligt genetiska varianter i SLCO1B1-genen kan optimera behandlingen och minska risken för muskuloskeletala symtom.

Statiner är läkemedel som fungerar som hämmare av enzymet hydroximetylglutaryl-CoA (HMG-CoA)-reduktas som är involverat i kolesterolsyntesen. Statiner har en rad olika gynnsamma effekter, bland annat antiinflammatoriska, antioxidativa, antiproliferativa och immunmodulerande egenskaper. Dessutom medverkar de till att upprätthålla stabiliteten i artärplack och förhindra trombocytaggregation.

Atorvastatin är, till skillnad från andra statiner, av syntetiskt ursprung och beskrevs första gången 1985. Det har visat sig vara mer effektivt än andra statiner, t.ex. simvastatin, när det gäller att sänka lipidparametrarna på kort sikt.

VERKNINGSMEKANISM

Statiner är hämmare av 3-hydroxi-3-metylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktas, ett nyckelenzym i kolesterolbiosyntesen. Som en följd av detta aktiveras SREBP (sterol regulatory elements-binding proteins), vilket ökar antalet cellulära LDL-receptorer och sänker de cirkulerande kolesterolnivåerna.

KONTRAINDIKATIONER

Atorvastatin är kontraindicerat hos patienter med tidigare överkänslighet mot detta läkemedel eller mot något av dess hjälpämnen. Dessutom ska det inte förskrivas till personer med leverproblem, graviditet eller tillsammans med potenta CYP3A4-hämmare (itrakonazol, ketokonazol, erytromycin, ritornavir, karbamazepin, rifampicin, mikonazol, diklofenak, bland många andra).

Dessutom ska det användas med försiktighet till äldre patienter (>70 år), personer med en familje- eller personlig historia av ärftliga muskelsjukdomar, en historia av statininducerad muskeltoxicitet eller alkoholism.

BIVERKNINGAR

Användning av atorvastatin kan orsaka frekventa biverkningar såsom förstoppning, flatulens, dyspepsi, huvudvärk, utslag, sömnlöshet, asteni eller trötthet, bland annat. Myopati är en annan vanlig biverkning, som består av muskelsmärta, svaghet och förhöjda muskelenzymer. Det är viktigt att övervaka allvarliga fall som utvecklar rabdomyolys, eftersom detta tillstånd innebär nedbrytning av muskelvävnad. Det är inte lätt att identifiera denna statininducerade myopati och den försvinner efter utsättning av läkemedlet.

HANDELSNAMN

Läkemedel som innehåller atorvastatin inkluderar:

  • Atorvaliq® och
  • Caduet
  • Lipitor
  • Lypqozet®
  • Cardyl
  • Colator®
  • Prevencor
  • Thervan®
  • Zarator

Analyserade gener

SLCO1B1

Bibliografi

Tuteja S, Rader DJ. SLCO1B1 och statinbehandling. Circ Genom Precis Med. 2018 sep;11(9):e002320.

Cooper-DeHoff RM. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022 maj;111(5):1007-1021.

McIver LA, Siddique MS. Atorvastatin. 2024 May 8. I: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 jan-. PMID: 28613530.

Mykkänen AJH, Tarkiainen EK, Taskinen S, et al. Genome-Wide Association Study of Atorvastatin Pharmacokinetics: Associations With SLCO1B1, UGT1A3, and LPP. Clin Pharmacol Ther. 2024 juni;115(6):1428-1440.

Romaine SP, Bailey KM, Hall AS, Balmforth AJ. Påverkan av SLCO1B1 (OATP1B1) genpolymorfismer på svaret på statinbehandling. Pharmacogenomics J. 2010 Feb;10(1):1-11.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Fars månad Endast till den 20 juni i våra DNA-test. Använd vår kupong DAD15
Köp