Desipramina (Dosering)

Desipramin är ett antidepressivt läkemedel i familjen noradrenalinåterupptagshämmare. Individanpassad läkemedelsbehandling för patienter med polymorfism i CYP2D6-genen förbättrar läkemedelseffektiviteten, patientsäkerheten och det kliniska svaret.

Desipramin tillhör en läkemedelsklass som kallas tricykliska antidepressiva medel (TCA). Det verkar genom att höja koncentrationerna av vissa naturliga ämnen i hjärnan som är nödvändiga för mental balans.

De vanligaste biverkningarna som uppstår när man tar desipramin är illamående, dåsighet, svaghet eller trötthet, mardrömmar, muntorrhet, hudkänslighet mot solen, förändringar i aptit eller vikt, förstoppning, svårigheter att urinera eller frekvent urinering och förändringar i sexuell lust eller förmåga. Mindre vanliga är följande biverkningar: muskelspasmer i käken, nacken och ryggen, långsamt eller sluddrigt tal, tremor eller okontrollerbara rörelser i någon del av kroppen, feber, svåra utslag, gulfärgning av huden eller ögonen, kramper och halsont, feber och andra tecken på infektion.

HANDELSNAMN

  • Norpramin®
  • Pertofrane®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp