Docetaxel (Biverkningar)

Docetaxel är ett antimitotiskt läkemedel som används vid behandling av vissa typer av cancer. Förekomst av vissa polymorfismer kan öka känsligheten för leukopeni/neutropeni som en allvarlig biverkning.

Docetaxel är en taxoid antineoplastisk substans med lägre toxicitet än andra antineoplastiska substanser i taxanfamiljen. Det verkar genom att stoppa tillväxten och spridningen av cancerceller.

Docetaxel används vid lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, särskilt vid HER 2+ metastaserad bröstcancer, som första linjens behandling i kombination med trastuzumab.

Det används vid metastaserad eller lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer och hormonrefraktär metastaserad prostatacancer i kombination med prednison.

Det betraktas också som första linjens behandling av metastaserat gastriskt adenokarcinom och som induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud och hals.

Kort sagt, i cancerformer som redan har metastaserat.


VARUMÄRKEN

  • Docetaxel

Analyserade gener

SLCO1B3

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp