Flucloxacillin (Biverkningar)

Floxacillin är ett antibiotikum av penicillinfamiljen som används för behandling av grampositiva bakterieinfektioner. Levertoxicitet är en av de allvarligaste biverkningarna som förknippas med läkemedlet och vissa genetiska polymorfismer kan öka risken för levertoxicitet.

Floxacillin eller flukloxacillin är ett antibiotikum som används allmänt i Europa och Australien för behandling av stafylokockinfektioner.

Det är ett smalspektrumantibiotikum i penicillinfamiljen,1 och är därför ett betalaktamantibiotikum. Flukloxacillin är indicerat för behandling av känsliga grampositiva bakterier. Flukloxacillin är mycket likt dikloxacillin, så användningen av dessa två medel är utbytbar.

Ungefär 1 av 10 000 personer som tar detta läkemedel upplever levertoxicitet som också är potentiellt dödlig. Eftersom alternativa läkemedel som inte är förknippade med negativa biverkningar finns tillgängliga, är floxacillin inte kommersiellt tillgängligt i USA och Spanien.

Varumärkesnamn

  • Floxil
  • Floxapen®
  • Flucinal

Symtom

Obstruktiv gulsot kan förekomma mindre ofta under behandling med flukloxacillin. Reaktionen kan observeras även flera veckor efter avslutad behandling. Förekomsten av denna reaktion är cirka 1 av 15 000 patienter som behandlas med detta läkemedel och är vanligare hos personer över 55 år, kvinnor och de som tar läkemedlet i mer än två veckor.

Analyserade gener

HCP5

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp