Imipramin (Dosering)

Imipramin är ett tricykliskt antidepressivt medel som främst används för behandling av egentlig depression och nattlig enures hos barn. Dess effekt och tolerabilitet är förknippade med den metaboliska aktiviteten hos cytokromerna CYP2D6 och CYP2C19, varför kännedom om den genetiska profilen kan bidra till optimal dosjustering.

Imipramin tillhör familjen av tredje generationens tricykliska antidepressiva medel och används för behandling av egentlig depression och nattlig enures hos barn över 6 år. Det har också använts för behandling av andra tillstånd såsom agorafobi, anorexia nervosa, hyperaktivitetsstörning med uppmärksamhetsunderskott, kronisk smärta eller panikstörning.

VERKNINGSMEKANISM

Imaprime är ett tricykliskt antidepressivt medel som använts inom psykiatrin sedan 1960-talet. Dess verkningsmekanism är inte helt klarlagd, men det antas att det hämmar återupptaget av serotonin/noradrenalin vid nervändarna, vilket ökar biotillgängligheten av dessa signalsubstanser i centrala nervsystemet. Läkemedlets verkningsmekanism vid kontroll av sängvätning hos barn antas vara oberoende av dess antidepressiva effekt.

KONTRAINDIKATIONER

Imipramin är kontraindicerat hos patienter som tidigare har visat överkänslighet mot detta läkemedel eller mot andra dibenzazepiner. Det ska inte användas till patienter som har drabbats av en akut hjärtinfarkt eller till patienter med hjärtöverledningsproblem.

Det är viktigt att notera att betydande biverkningar kan uppstå när de kombineras med andra läkemedel, såsom andra antidepressiva medel, opioider, alkohol eller växtbaserade läkemedel, bland andra. Det är viktigt att rådgöra med din läkare om du tar andra läkemedel eller kosttillskott.

Imipramin ska användas med försiktighet till patienter över 65 år på grund av dess antikolinerga och sedativa effekter, särskilt till patienter med kognitiv nedsättning, risk för synkope, demens eller urinvägsproblem. Dessutom rekommenderas noggrann övervakning av personer med kardiovaskulära störningar eller en historia av hjärtsjukdom, diabetiker, stroke, glaukom eller njursvikt.

BIVERKNINGAR

Imipramin kan ge biverkningar som liknar andra tricykliska antidepressiva medel, varav de flesta är milda och övergående och vanligtvis försvinner med fortsatt behandling. De vanligaste biverkningarna är viktökning, rastlöshet, sömnstörningar, förvirring, tremor, dimsyn, takykardi, hypotoni, förstoppning eller överdriven svettning, bland andra. Dessutom, men mindre ofta, kan sömnighet, yrsel, huvudvärk, arytmier, illamående eller kräkningar och urineringsproblem förekomma.

HANDELSNAMN

  • Tofranil

Analyserade gener

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografi

Dean L. Imipramine Therapy and CYP2D6 and CYP2C19 Genotype. Sammanfattningar av medicinsk genetik. Nationellt centrum för bioteknikinformation (USA). 23 mars 2017.

Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Tricyclic Antidepressants. Clin Pharmacol Ther, 2013; 93(5):402-8.

Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul;102(1):37-44.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Fars månad Endast till den 20 juni i våra DNA-test. Använd vår kupong DAD15
Köp