Epigenetisk åldrande

Intrinsisk epigenetisk åldersacceleration avser ett fenomen där biologisk ålder, bestämd genom epigenetiska markörer som DNA-metylering, ökar snabbare jämfört med en persons kronologiska ålder.Intrinsisk epigenetisk åldersacceleration avser ett fenomen där den biologiska åldern, fastställd genom epigenetiska markörer som DNA-metylering, ökar snabbare jämfört med en persons kronologiska ålder.

Epigenetik är en gren av genetiken som fokuserar på att studera hur miljöfaktorer och beteenden kan orsaka förändringar i genaktiviteten utan att DNA-sekvensen ändras. Epigenetiska förändringar kan påverka hur gener slås på eller av, vilket i sin tur kan påverka biologiska processer som åldrande, cellomsättning och allmän hälsa.

Kronologisk ålder bestäms av den tid som har förflutit sedan födseln, medan biologisk ålder avser hur en persons celler, vävnader och organ åldras biologiskt, vilket kan variera på grund av genetiska, epigenetiska och miljömässiga faktorer. Epigenetiken gör det möjligt att förstå och mäta denna skillnad mellan kronologisk och biologisk ålder.

Personer med en epigenetisk ålder som är högre än deras kronologiska ålder upplever en inneboende acceleration av sin epigenetiska ålder, vilket har kopplats till en ökad risk för dödlighet och olika åldersrelaterade hälsoproblem som neurodegenerativa störningar, kardiovaskulära störningar eller vissa typer av cancer.

Den epigenetiska klockan, som utvecklats av Steve Horvath, är ett verktyg för att mäta den biologiska åldern hos mänskliga vävnader. Denna avancerade metod bygger på studier av DNA-metylering, en epigenetisk process där metylgrupper fäster vid cytosiner i nukleotidsekvensen.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

25 loci

Analyserade gener

AKIRIN1 C1orf112 CD34 CSPG5 CYRIA EDARADD MECOM NHLRC1 P2RX3 PBX1 PPP1R17 RERE RIPPLY3 RPN1 SCGN SETBP1 SLC27A2 TERT TET2 TMEM121B TMEM263 TRIM59 TSC22D2 ZFHX3

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp