Fotisk nysreflex

Förklaringen till varför vissa människor tenderar att nysa när de utsätts för starkt ljus är fortfarande en gåta. Det finns indikationer på att vissa varianter kan öka benägenheten för detta speciella drag.

Den "fotiska nysreflexen" är en egenskap hos vissa människor som tenderar att nysa när de går från relativt mörker till starkt ljus, ofta solljus (t.ex. när de går ut ur en tunnel). När ögonen har anpassat sig till ljuset upphör nysningarna. Detta tillstånd förekommer hos ungefär en av fyra kaukasier och anses ha en ärftlig komponent.

Den exakta orsaken till denna reflex och om den har någon fysiologisk relevans är okänd, men man tror att den beror på en elektrisk process där ljus stimulerar flera nerver som är involverade i nysreflexen.

För att ta reda på mer om hur genetik påverkar vem du är, besök avsnittet om genetiska personlighetsdrag.

Analyserade gener

2q22.3

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp