Gen MTHFR

MTHFR-genen kodar för ett nyckelenzym i folatmetabolismen. I ett stort antal studier har förekomsten av vanliga varianter i C677T- och A1298C-populationerna kopplats till en minskad förmåga att metabolisera folat, vilket kan ha samband med flera kliniska tillstånd.

MTHFR-genen kodar för enzymet metylentetrahydrofolatreduktas som spelar en nyckelroll i folat- och homocysteinmetabolismen genom att katalysera omvandlingen av folat (vitamin B9) som intas via kosten till den huvudsakliga cirkulerande formen av folat som används i omvandlingsvägen från homocystein till metionin. Metionin är en essentiell aminosyra, inte bara för uppbyggnaden av kroppens proteiner, utan även för DNA-metylering och reglering av genuttryck. I detta avseende kan förändringar i MTHFR-genens sekvens leda till brist på detta enzym, och därmed till förändringar i folatomvandlingscykeln och i genereringen av metionin från homocystein, vilket kan leda till låga nivåer av folat i blodet och höga nivåer av homocystein i blod och urin (homocystinuri).

Varianter i MTHFR-genen C677T och A1298C är två av de vanligaste polymorfismerna i den allmänna befolkningen. Cirka 60-70 procent av individerna har minst en av dessa varianter, 8,5 procent är homozygota (två kopior) för en av dem och 2,25 procent är sammansatta heterozygota bärare (en kopia av varje variant). Båda varianterna har kopplats till minskad aktivitet hos MTHFR-enzymet och minskad effektivitet vid bearbetning av folsyra. C677T-förändringen minskar affiniteten mellan MTHFR och dess kofaktor, vilket främjar termolabilitet och minskar enzymaktiviteten, medan A1298C direkt minskar enzymaktiviteten. Som ett resultat har dessa varianter associerats med en rad olika tillstånd, inklusive cancer, kranskärlssjukdom, förändrade plasmalipidnivåer och neuralrörsdefekter, samt trombofili, fertilitetsproblem och komplikationer under graviditet.

Trots den viktiga roll som folat och MTHFR spelar i folatmetabolismen är de vetenskapliga resultaten fortfarande motstridiga och det finns inga statistiskt signifikanta bevis för att dessa polymorfismer påverkar klinisk rutinpraxis. I detta sammanhang rekommenderar American College of Medical Genetics and Genomics inte rutintestning för de två vanliga polymorfismerna, och American Academy of Nutrition and Dietetics rekommenderar inte heller kostinterventioner. Detta beror på att båda varianterna har hög frekvens i den allmänna befolkningen, och det finns inga kliniskt meningsfulla åtgärder som kan erbjudas bärare, så deras identifiering är för närvarande inte användbar.

Om du vill veta mer om hur genetik påverkar vem du är kan du besöka avsnittet om genetiska personlighetsdrag.

Analyserade gener

MTHFR

Bibliografi

MTHFR genetic testing: Controversy and clinical implications. Australian Journal for General Practitioners 2016; 45(4):237-240.

Wan L et al. Methylenetetrahydrofolate reductase and psychiatric diseases. Transl Psychiatry 2018; 8, 242.

Leclerc D et al. Molecular Biology of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) and Overview of Mutations/Polymorphisms. Madame Curie Bioscience Database [May 2022].

Liu F et al. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase C677T gene polymorphism and peripheral arterial disease: A meta-analysis. Vascular. 2020:1708538120982698.

Osadnik T et al. Genetic and environmental factors associated with homocysteine concentrations in a population of healthy young adults. Analysis of the MAGNETIC study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(6):939-947.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp