Neuroticism

Neuroticism är ett av de viktigaste personlighetsdragen som avser en persons tendens att uppleva negativa känslor, såsom ångest, sorgsenhet, irritabilitet och oro.

Sedan begreppet neuroticism introducerades på 1960-talet har definitionen genomgått olika konceptualiseringar. I allmänhet handlar det om en relativt stabil tendens att se negativt på världen och sitt eget liv och att reagera med negativa känslor på hotfulla upplevelser, frustration eller förlust. Trots svårigheten att begreppsliggöra neuroticism verkar det finnas en konsensus om att det viktigaste kännetecknet skulle vara tendensen att uppleva negativa känslor. Dessa negativa känslor har inkluderat irritabilitet, rädsla, sorg, ängslan, oro, fientlighet, förändrad självmedvetenhet samt känslor av sårbarhet och okontrollerbarhet.

Personer med en hög grad av neuroticism tenderar att uppleva negativa känslor intensivare och oftare jämfört med personer med en låg grad av neuroticism. De kan vara mer mottagliga för stress, ångest och depression. Dessutom kan de vara mer känslomässigt reaktiva på utmaningar och negativa situationer i vardagen.

Å andra sidan tenderar personer med låg neuroticism att vara mer känslomässigt stabila, mer motståndskraftiga mot stress och behålla en lugnare och mer optimistisk attityd även i svåra situationer.

Det är viktigt att notera att neuroticism inte anses vara något negativt i sig. Alla personlighetsdrag, inklusive neuroticism, finns på ett spektrum och kan ha fördelar i vissa situationer. Till exempel kan personer med en måttlig nivå av neuroticism vara medvetna om potentiella problem och vidta åtgärder för att ta itu med dem. Men när neuroticism är på extremt höga nivåer kan det störa en persons livskvalitet och dagliga funktion.

Neuroticism påverkas av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och livserfarenhetsmässiga faktorer. Bland de biologiska faktorerna kan skillnader i aktiviteten i det limbiska systemet och amygdala, områden i hjärnan som är relaterade till känslor, påverka neurotiska tendenser. Traumatiska händelser, svårigheter i familjen, mobbning, kulturella värderingar eller sociala normer kan i sin tur bidra till utvecklingen av känslomässiga och kognitiva mönster som förknippas med neuroticism.

Antal observerade varianter

Antal risklokalisationer

85 loci

Analyserade gener

ACVR2A AGBL1 ARNTL ARPP21 BBX C11orf58 CCDC68 CDH2 CELF4 CENPW CLUH CRHR1 CSF3R CSMD1 CTTNBP2 DCAF5 DHX15 DLC1 DRD2 ELAVL2 EMX2 FBXL17 FBXO21 FBXO31 FOXP2 GATA4 GGT7 GLIS3 GRM3 GRM5 GRM8 GTF2IRD1 KIRREL3 KLHL1 KLHL29 LINGO1 LINGO2 MAD1L1 MEF2C MMS22L MSRA MTCH2 MYO1H NCAM1 NR4A2 OAZ2 PAX6 PCCB PCDH9 PHF2 PIK3C3 PLCL2 POU5F2 PRAG1 PRKCA PRSS51 PTCH1 PTPRD PVALEF RBFOX1 RGS6 SEMA6D SETD1A SIM1 SORCS3 SPRING1 SQOR STK24 TAOK3 TCF4 TEF TENM3 TLR4 TMEM106B TMEM114 VEPH1 VRK2 VWC2L XKR6 YLPM1 ZDHHC5 ZNF507 ZNF648 ZNF804A

Bibliografi

García A.M., Sánchez-Meca J., et al. Neuroticism och självmordstankar: en metaanalytisk studie. Rev. Esp. Salud Publica vol.92 Madrid 2018 Epub 16-aug-2018

Widiger T.A. et Oltmanns J.R . Neuroticism is a fundamental domain of personality with enormous public health implications. World Psychiatry. 2017 jun; 16(2): 144-145.

Luciano M., Hagenaars S.P., et al. Associationsanalys i över 329 000 individer identifierar 116 oberoende varianter som påverkar neuroticism. Nature Genetics, 18 december 2017, 50(1):6-11

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp