Persistens av fosterhemoglobin

Persistensen av fetalt hemoglobin har visat sig ha en starkt ärftlig karaktär. Flera studier har kopplat vissa genetiska polymorfismer eller varianter till persistensen av fetalt hemoglobin hos vuxna och deras möjliga inblandning i förbättringen av symtomen vid olika typer av anemi.

Foetalt hemoglobin är det huvudsakliga syretransportproteinet till alla delar av kroppen hos det mänskliga fostret under de sista sju månaderna av utvecklingen i livmodern och hos det nyfödda barnet fram till cirka 6 månaders ålder, då det praktiskt taget helt har ersatts av vuxet hemoglobin. Endast ca 1 % av det totala vuxna hemoglobinet är fosterhemoglobin.

Funktionellt skiljer sig fetalt hemoglobin från vuxet hemoglobin genom att det kan binda syre med högre affinitet, vilket ger det växande fostret bättre tillgång till syre i moderns blodomlopp.

Strukturellt sett är fostrets hemoglobin ett protein som består av fyra globiner: två alfa-globiner och två gamma-globiner. Under utvecklingen sker en förändring i genuttrycket som gör att gamma-globingenen slutar uttryckas och aktiverar uttrycket av beta-globingenen, så att vuxna har hemoglobin som till största delen består av två alfa-globiner och två beta-globiner. Den transkriptionella förändringen av genen från gamma- till beta-globin brukar kallas "fetal to adult haemoglobin switch".

Hos vissa individer minskar inte den fetala hemoglobinproduktionen med åren, vilket kan bero på förekomsten av varianter i BCL11A-genen. Denna gen fungerar som en molekylär switch i övergången från fetalt hemoglobin till vuxet hemoglobin.

Om du vill veta mer om hur genetik påverkar vem du är kan du besöka avsnittet om genetiska personlighetsdrag.

Analyserade gener

BCL11A

Bibliografi

Bauer DE, Orkin SH. Hemoglobin switching's surprise: the versatile transcription factor BCL11A is a master repressor of fetal hemoglobin. Curr Opin Genet Dev. 2015 Aug;33:62-70.

Uda M, Galanello R, Sanna S, Lettre G, Sankaran VG, Chen W, et al. Genome-wide association study shows BCL11A associated with persistent fetal hemoglobin and amelioration of the phenotype of beta-thalassemia. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2008 Feb 5 [cited 2014 Sep 28];105(5):1620–5.

Liu N, Hargreaves VV, Zhu Q, Kurland JV, Hong J, Kim W, Sher F, et al. Direct Promoter Repression by BCL11A Controls the Fetal to Adult Hemoglobin Switch. Cell. 2018 Apr 5;173(2):430-442.e17.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp